Uwaga na CEEB! Nowe przepisy od 1 lipca

Od 1 lipca tego roku wchodzą w życie nowe przepisy. Od dzisiaj Polacy są zobowiązani zgłosić deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą tego, z jakich źródeł ciepła korzystają w budynku.

Po co jest deklaracja?

Głównym celem ewidencji jest zgromadzenie informacji o źródłach ogrzewania budynków. Ma to pomóc w dążeniu do wymiany pieców starego typu, szkodliwych dla środowiska. Ułatwi to walkę ze smogiem i wpłynie na ograniczenie go. Złożone deklaracje będą podlegały weryfikacji i kontroli poprzez inwentaryzowanie budynków.

Kogo obowiązują nowe przepisy?

Obowiązek spoczywa na właścicielach zarówno budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Należy zgłosić wszystkie wykorzystywane źródła ciepła. W przypadku budynków jednorodzinnych deklarację złożyć musi właściciel nieruchomości. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek dotyczy zarządcy budynku –deklarację składa więc spółdzielnia, bądź wspólnota. Wyjątkiem są lokale posiadające indywidualne ogrzewanie, wówczas należy samodzielnie złożyć dokumenty.

Gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta lub Gminy. Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub online – warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowód. Termin złożenia deklaracji to 12 miesięcy dla wybudowanych już budynków. W przypadku budynków, których budowa dopiero się zakończy – termin jest znacznie krótszy. Wynosi on tylko 14 dni od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Co ważne – Urząd Miasta lub Gminy nie będzie przypominał właścicielom o konieczności złożenia deklaracji. Ważne żeby o tym pamiętać, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny do 5000 tysięcy złotych.