Budowa domu na działce leśnej

Pewnie wielu z nas chciałoby zamieszkać w otoczeniu lasu i korzystać ze spokoju, jaki gwarantuje nam takie otoczenie. Niestety aby podjąć budowę na działce leśnej musimy liczyć się z wieloma trudnościami, a także dodatkowymi kosztami, które będziemy musieli ponieść, aby nasze marzenie się spełniło.

Po pierwsze musimy dowiedzieć się, czy na wybranej przez nas działce będzie mógł zostać wybudowany dom? Takie informacje powinny znaleźć się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni. Jeżeli okaże się, że istnieje taka możliwość, pozostaje wystąpić  do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wniosek będzie dotyczył wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty.  Kolejnym krokiem jest wystąpienie o pozwolenie na budowę. Problem pojawia się wtedy, kiedy plan zagospodarowania nie istnieje lub budowa nie zostaje przewidziana. W tym przypadku można ubiegać się o wydanie decyzji o zmianie warunków zabudowy. Niestety szansa na pozytywna decyzję w tej kwestii jest niewielka, a jeśli już się uda, trzeba liczyć , że poniesiemy  wysokie koszty sięgające nawet 10 000 zł. Dlatego tak ważne jest, aby przed zakupem działki sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni, który coraz częściej jest już dostępny na stronach internetowych.

Gdy działki nie ma w planie…

W przypadku, gdy działka nie została ujęta w planie zagospodarowania przestrzeni, musimy sprawdzić jej oznaczenie na mapach geodezyjnych. Jeżeli ma dostęp do drogi i sąsiaduje z już zabudowaną działką to oznacza, że spełnia dwa warunki, które decydują na korzyść nabywcy. Sytuacja staje się dużo bardziej skomplikowana, kiedy działka na mapie została oznaczona jako las. Jedynym rozwiązaniem jest stworzenie na własny koszt miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, który zostanie poddany ocenie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji będziemy mogli rozpocząć budowę wymarzonego domu.

 

Dlaczego warto kupić mieszkanie w Katowicach?

 

Chociaż kojarzą się z górnictwem i przemysłem, to obecnie ich wygląd dynamicznie się zmienia. Katowice stają się dużym wielkomiejskim ośrodkiem, będąc jednocześnie największym rynkiem nieruchomości na Śląsku.

Miasto z historią

Tożsamość Katowic widać w architekturze, szczególnie w dzielnicach takich jak Nikiszowiec, gdzie odrestaurowano charakterystyczne dla tego regionu budynki z cegły. Są to tak zwane familoki, czyli budynki wielorodzinne budowane z cegły dla górników, hutników i ich rodzin. Często kojarzą się z niskim standardem, jednak duża część tego typu budynków została zmodernizowana i stworzono w nich nowoczesne, komfortowe mieszkania . Wspomniany Nikiszowiec stał się celem turystycznych wycieczek, odbywają się tu festiwale, jarmarki i inne wydarzenia kulturalne. To powoduje, że znajdujące się tu lokale są często kupowane jako inwestycja i przeznaczane na wynajem.

Blisko natury

Katowice są wbrew pozorom bardzo zielonym miastem. 40 % jego powierzchni zajmują lasy, a jednym z charakterystycznych tego typu miejsc jest Dolina Trzech Stawów, przy której również powstaje sporo nowych inwestycji. Co ważne, to miejsce położne blisko centrum. Jest jednak jeden problem, z którym miasto musi walczyć, a mianowicie smog. Obecnie już kilku deweloperów posiada w swoich ofertach pakiety antysmogowe, czyli zestaw filtrów, które oczyszczają powietrze w mieszkaniu. Ponadto samorząd nie żałuje środków, aby poprawić jakość powietrza w mieście. Walka ze smogiem trwa, a szacuje się, że do 2030 roku na ten cel zostanie przeznaczonych 565 mln złotych.

Rozwój przede wszystkim

Miasto w ostatnich latach przeszło zaskakującą metamorfozę. Z ośrodka przemysłu ciężkiego do prężnie rozwijającego się ośrodka miejskiego, które odgrywa coraz ważniejszą rolę wśród lokalizacji atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych. Wpływ na to mają z pewnością wyróżnienie w rankingu fDi Magazine „Polish Cities of the Future 2019/20”, a także zdobycie tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO. Katowice są obecnie miejscem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości, na rynku pracy powstają nowe etaty, a z czasem ich liczba będzie się tyko powiększać. Aglomeracja katowicka zajmuje aktualnie 5 miejsce w Polsce w zakresie zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu. Komunikacja i infrastruktura są stale ulepszane i rozwijane, a w mieście pojawia się coraz więcej punktów rekreacyjnych i atrakcji turystycznych. Nie bez powodu w 2015 roku była kopalnia „Katowice” oraz powstała tam Strefa Kultury zdobyły tytuł Najlepszego produktu Turystycznego.

A co z rynkiem nieruchomości?

Katowice pozostają miastem, w którym stopa zwrotu z zakupu mieszkania pod wynajem pozostaje wysoka. Wynika to z niższych w stosunku do stawek najmu cen nieruchomości. W mieście powstają inwestycje zapewniające ciszę, spokój i otoczenie zieleni z jednocześnie dobrą komunikacją z centrum i niewielką od niego odległością. Najwyższe ceny za metr kwadratowy zajmują oczywiście lokale położone w Śródmieściu, najtańsze natomiast są te w dzielnicach południowych. Nieruchomości z segmentu premium w najlepszych lokalizacjach mogą kosztować nawet 9000 zł za m2. Biorąc pod uwagę, że obecnie w Warszawie średnia cena metra kwadratowego oscyluje już w okolicach tej kwoty, zakup mieszkania w Katowicach wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Kto odpowiada za odpady na działce?

Za odpady na działce zawsze odpowiada właściciel ?  Nic bardziej mylnego.

Właściciel, który wskaże osobę, która odpady podrzuciła, może uniknąć niesłusznego oskarżenia.

Mimo rosnącej świadomości o tym, jak ważna jest ochrona środowiska, nadal znajdują się osoby, które swoje śmieci zamiast do odpowiedniego pojemnika wolą wywieźć i wyrzucić do lasu lub na czyjąś działkę. Domniemywa się, że właścicielem odpadów jest właściciel gruntu, na którym są one składowane.

Co jednak w sytuacji, gdy ktoś odpady te na nasz grunt podrzucił?

Wyrok WSA w Opolu potwierdził, że właściciel gruntu może uniknąć odpowiedzialności za odpady, jeśli wskaże osobę, która tymi odpadami dysponowała. Sprawa przed sądem ciągnęła się od niemal czterech lat. Wójt zainteresował się odpadami składowanymi na jednej z działek. Dowiedział się tego od właściciela sąsiedniej działki, któremu przeszkadzały składowane na pobliskiej nieruchomości bale wykładzin.

Wizja lokalna

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej ustalono, że odpady zostały przywiezione przez osobę, która podpisała z właścicielem działki umowę przedwstępną. Nie udało się ustalić miejsca pobyty tej osoby. Wójt wystąpił  do sądu o ustanowienie kuratora. Po jego ustanowieniu wójt wydał decyzję nakazującą usunięcie odpadów. Jednocześnie w sądzie trwała rozprawa karna o ukaranie mężczyzny za zanieczyszczenie gruntów śmieciami z wykładzin. Sąd potwierdził winę właściciela odpadów. Wójt dołączył do akt sprawy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan potwierdził, że dla tej działki nie przewidziano możliwości składowania odpadów. Samorządowe Kolegium Odwoławcze potwierdziło stanowisko wójta i sądu, wskazujące odpowiedzialnym za odpady wyłącznie mężczyznę, który je przywiózł.  SKO wskazało, że zgodnie definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach posiadaczem odpadów jest m.in. osoba fizyczna będąca w posiadaniu odpadów, przy czym domniemywa się, że władający gruntem jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tym gruncie. Domniemanie takie można jednak obalić przez wskazanie innej osoby, która takie odpady posiada.

Odwołanie od decyzji

Powołany kurator nie zgodził się jednak z tym orzeczeniem i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podnosząc, wydanie decyzji odbyło się w oparciu o błędne ustalenia, a także że wydano ją w oparciu o wyrok karny, który nie rozstrzygał o kwestii posiadania odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach. Dodatkowo wskazano, że umowa sprzedaży gruntu nie została sfinalizowana (zawarto jedynie umowę przedwstępną), a w toku postępowania nie ustalono, dlaczego odpadami nie interesowała się właścicielka gruntu.

14 listopada tego roku WSA skargę oddalił i podtrzymał decyzję wójta. Uznano, że w toku postępowania udowodniono, że do nielegalnego składowania odpadów przyczynił się wyłącznie skarżący, a brak zainteresowania właścicielki gruntów nie może tych ustaleń podważać. W uzasadnieniu podkreślono jednak, że wprowadzone przez ustawodawcę domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią gruntu zanieczyszczonego odpadami, zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów. Władający gruntem musi bowiem mieć świadomość dbałości o stan swoich nieruchomości i odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za działania osób trzecich prowadzące do zanieczyszczenia ich nieruchomości.

Inwestycja skazana na sukces – czyli jaką lokalizację wybrać na zakup nieruchomości na wynajem?

Zainteresowanie inwestycjami, jakimi są zakup nieruchomości na wynajem to jeden z powodów obecnej dobrej kondycji rynku mieszkaniowego. Jak jednak wybrać nieruchomość, która będzie nam przynosiła regularne zyski?

Dlaczego zakup nieruchomości jest teraz korzystny?

W dobie niskich stóp procentowych kredyty hipoteczne są dużo korzystniejsze, dlatego też coraz więcej osób decyduje się na ich zaciągnięcie. Sytuacja ta powoduje również, że odkładanie pieniędzy na bankowych lokatach przyniesie nam znikomy zysk, w przeciwieństwie do nieruchomości, która jeśli jest dobrze zarządzana, może przynieść zwrot na poziomie 5-7 % w skali roku. Taki wynik nie jest realny w przypadku lokat bankowych. Okazuje się, że stopa zwrotu z wynajmu pozwala z powodzeniem spłacać kredyt zaciągnięty na zakup nieruchomości. Miesięczne wpływy z czynszu odpowiadają bowiem mniej więcej racie kredytu hipotecznego.

Istnieje również przekonanie, że nieruchomości z czasem będą zyskiwały na wartości. Być może zdarzy się tak w najatrakcyjniejszych lokalizacjach największych miast. Obecnie ceny na rynku są najwyższe od wielu lat, ale i tak nie dorównały jeszcze poziomem tym z okresu 2006-2008r., kiedy to osiągnęły zawrotny poziom na skutek bańki cenowej.

Zakup nieruchomości na wynajem – na co zwrócić uwagę?

Jednak, aby taka inwestycja się zwróciła i najem rzeczywiście przynosił zyski, mieszkanie powinno znajdować się w rozchwytywanej lokalizacji. Do takich należą przede wszystkim centralne dzielnice miast i te, położone w niewielkiej od nich odległości, ale również położone w pobliżu atrakcji danego regionu (morza, gór, jeziora). W wielu miastach tworzą się nowe dzielnice, które niekoniecznie leżą blisko centrum, ale pewne ich cechy nadają im status prestiżowych. Są to np. mieszkania powstające w zrewitalizowanych, zabytkowych budynkach, czy mieszkania „z widokiem”.

Zdaniem specjalistów to właśnie lokalizacja jest głównym czynnikiem, decydującym o powodzeniu takiej inwestycji. Znajduje się ona nawet wyżej niż standard mieszkania. Najemcy, szczególnie ci zainteresowaniu najmem krótkoterminowym, którzy szukają ofert na popularnych serwisach internetowych, np. Airbnb, są w stanie zaakceptować nieco gorsze wyposażenie nieruchomości, w zamian za jej położenie w centrum. Ważne przy tym, aby najważniejsze i najciekawsze obiekty, które mogłyby interesować turystę, były w zasięgu pieszym od mieszkania, albo w odległości, którą niewielkim kosztem i w kilka minut można pokonać taksówką. Taka lokalizacja, szczególnie w dużym mieście, właściwie nie wymaga reklamy. Zamieszczenie oferty na jednym z takich portali jest gwarancją zainteresowania najemców.

Jeśli celujemy w inną grupę najemców, np. studentów, wówczas możemy zdecydować się na zakup mieszkania w nieco odleglejszej od centrum dzielnicy, ale za to w pobliżu uczelni, czy środków komunikacji, które zapewnią do niej szybki dojazd. Podobnie, gdy celujemy w najem długoterminowy. Tutaj mogą sprawdzić się mieszkania położne dalej, ale niezbędnym elementem powodzenia inwestycji jest dobra komunikacja z centrum i pozostałymi dzielnicami. W tym wypadku najemcy również zwracają większą uwagę na standard wykończenia. W końcu szukają miejsca to życia, a nie wyłącznie na weekend.

Wśród najatrakcyjniejszych ośrodków miejskich na zakup mieszkania na wynajem znajdują się Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław oraz Trójmiasto. Lokalizacje te utrzymują się na najwyższej pozycji niezmiennie od kilku lat i póki co nie zapowiada się, by spadły niżej.

5 rzeczy, które należy sprawdzić kupując działkę.

Zakup działki, szczególnie pod budowę domu, nie może być przypadkową decyzją, podyktowaną, np. niską ceną. Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić kilka rzeczy, aby nie okazał się on wielkim rozczarowaniem.

Plan zagospodarowania przestrzennego

To pierwsza rzecz, do której powinno się zerknąć rozważając zakup działki. Mimo, że obecnie położony jest w pięknej okolicy, nie oznacza to, że w przyszłości krajobraz nie ulegnie zmianie. Być może planuje się tam budowę drogi szybkiego ruchu, centrum handlowego, albo blokowiska. Wszystkie informacje będą zawarte w planie. Aby go sprawdzić, należy udać się do właściwej miejscowo gminy. W dokumencie takim zawarte będą również wytyczne co do tego, jakie budynki mogą powstać na danym gruncie, jak mają wyglądać, jakiej mogą być wysokości, a nawet jaki kolor elewacji muszą mieć. Jest to szczególnie ważne, jeśli w przyszłości na działce planujemy postawić dom.

Lokalizacja i dojazd

Miejsce usytuowania działki decyduje nie tylko o jej cenie, ale i komforcie życia – długości dojazdów do pracy, ciszy bądź hałasie, dużej odległości od punktów usługowych.  Jest to bardzo ważny czynnik, który należy sprawdzić zanim zfinalizujemy zakup działki. To, co jest atutem dla innych, będzie dyskwalifikowało działkę w oczach pozostałych. Należy więc zastanowić się, co ma dla nas znaczenie – bliskość miasta, czy lasu. Czasem tak skrajne cechy można połączyć. Jeśli nie poruszamy się autem, koniecznie powinniśmy sprawdzić skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta, albo spytać w gminie o plany rozwinięcia sieci komunikacyjnej w przyszłości. Jeśli natomiast auto jest nam niezbędne w ciągu dnia, wtedy trzeba ocenić odległość od głównych dróg, czas dojazdu do pracy, czy szkoły dzieci.

Sąsiedztwo

Zakup działki powinien zostać poprzedzony sprawdzeniem okolicy. Większość z czytających ten wpis wie, jak sąsiad potrafi uprzykrzyć życie, dlatego warto wybrać go sobie samemu. Oczywiście nie mamy tu na myśli pukania do każdych drzwi i rozmów przy kawie, ale ogólne zorientowanie się, co się dzieje w okolicy. To bowiem będzie miało wpływ na komfort mieszkania. Jeśli niedaleko znajduje się pub, stadion lub szkoła trzeba liczyć się z hałasem o różnych porach dnia. Z drugiej strony jeśli mamy dzieci, to bliskość szkoły staje się zaletą. Ocenić trzeba również odległość od punktów usługowych, przychodni, sklepów. Należy również zwrócić uwagę na obecność dużych zakładów przemysłowych, czy wysypisk, bo te mogą zatruć nam życie – hałasem i nieznośnym zapachem.

 To co pod działką

I najważniejsze – sprawdźmy, czy pod ziemią nie kryje się coś, co może nam przeszkodzić w budowie, np. rury z gazem. Szczególną uwagę potencjalnego kupca powinna zwrócić wyjątkowo okazyjna cena, to bowiem z reguły oznacza, że gdzieś kryje się haczyk. Informacje takie również można znaleźć w urzędzie gminy. Dowiemy się tam, czy taki rurociąg już pod ziemią jest, albo czy jego budowa w przyszłości jest planowana.

Stan prawny nieruchomości

Informacje o właścicielach gruntu, ewentualnych roszczeniach osób trzecich, czy obciążeniach, takich jak hipoteka, znajdziemy w księdze wieczystej nieruchomości. Tu ponownie należy uczulić kupujących na wyjątkowo atrakcyjne ceny gruntu, mogą one bowiem oznaczać, że działka jest obciążona hipotecznie, albo ustanowiona jest na niej jakaś służebność, np. prawdo do przejazdu przez działkę. Jeśli zdecydujemy się na zakup, będziemy zmuszeni prawo do przejazdu tolerować, więc w tym przypadku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla nas ważniejsze – niska cena czy wyłączne prawo do korzystania z nieruchomości?

Czy Katowice to dobry wybór na twoje miejsce na Ziemi?

Przed kupującymi mieszkanie stoją różne rozterki, w tym największa – jaką lokalizację wybrać? Katowice są największym miastem regionu i zarazem prężnie rozwijające się aglomeracji śląskiej. Czy jest to atut, czy raczej wada? Czy jest to dobre miejsce do życia?

Jako prężnie rozwijające się miasto Katowice posiadają ogromny potencjał na wielu polach. Powstają tu bowiem nowe miejsca pracy, jest to również dobry rynek, aby zacząć nowy biznes. Jeśli więc mamy taki pomysł na życie, warto tą lokalizację rozważyć. Tym bardziej, że ceny nieruchomości są tu cały czas atrakcyjne, w porównaniu do innych aglomeracji – szczególnie stołecznej i trójmiejskiej. Oznacza to, że mieszkanie w Katowicach można kupić w rozsądnej cenie, dużo niższej niż nieruchomości w innych częściach kraju. A dynamika rozwoju tego regionu pozwala domniemywać, że w przyszłości inwestycja taka może przynieść całkiem przyzwoity zarobek. Jak bowiem pokazuje historia, a ta jak wiadomo lubi się powtarzać, wraz z rozwojem miasta w górę idą ceny nieruchomości. W przyszłości możliwe więc będzie sprzedanie mieszkania z zyskiem.

Katowice – rynek nieruchomości

Oferta mieszkaniowa jest mocno rozbudowana. Najtańsze dzielnice to Podlesie, Zarzecze i Piotrowice. Znajdziemy tu zarówno wielopiętrowe budynki jak i domy jednorodzinne. Dzielnice pod względem infrastruktury są również mocno zróżnicowane. Znajdą tu coś dla siebie zarówno osoby lubiące miejski zgiełk, jak i te, które lubią korzystać z tego, co daje życie w mieście, ale cenią sobie spokój, ciszę i kontakt z naturą. Powstaje tu również coraz więcej ścieżek rowerowych, co dodatkowo usprawnia poruszanie się po mieście i sprzyja zwolennikom zdrowego trybu życia.

Dodatkowo, jak zapewnia prezydent miasta, Katowice są miastem przyjaznym dla rodzin. Odnajdą się tu więc nie tylko single chcący zrobić karierę i posmakować życia w dużym mieście, ale i rodziny, które liczą na to, że zapewni im ono komfort mieszkania i funkcjonowania w natłoku codziennych obowiązków. Argumentem niech będzie to, że miasto finansuje nie tylko publiczne przedszkola, ale i dokłada się do prywatnych placówek. Dzięki temu rodzice, których dzieci chodzą do przedszkola, ponoszą tu jedne z najniższych kosztów (w porównaniu do innych miast) w skali miesiąca. Wiele miejsc w przedszkolach powoduje, że dużo łatwiej zapisać do nich dziecko, bez konieczności czekania w kolejce. Dodatkowo kilka placówek jest przystosowana do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych.

Nie można zapominać również o tym, że lokalizacja Katowic jest świetna pod względem komunikacji z innymi częściami kraju i Europy. Lotnisko i bliskość autostrady, powodują, że dostanie się do innych miast jest łatwe i szybkie.

Wszystkie te argumenty nie pozostawiają wątpliwości, jaka jest odpowiedź na zadane w tytule pytanie.

Zakup mieszkania na wynajem dla studentów – co wybrać i jaka lokalizacja jest najlepsza?

Początek roku akademickiego wiąże się ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkaniami na wynajem wśród studentów. Jest to specyficzna grupa najemców, dlatego decydując się na zakup nieruchomości na wynajem, która docelowo ma być zajmowana przez studentów, należy pamiętać o kilku zasadach.

Mieszkanie takie nie może być zbyt drogie, w tym przypadku ważniejszym kryterium niż standard będzie bowiem cena. Nie oznacza to oczywiście, że mieszkanie ma stanowić skansen starych mebli zebranych po rodzinie, których produkcja ( i design) przypada na lata wczesnego PRL`u. Nie ma co jednak wykańczać go drogimi materiałami, wyposażać w dodatkowe urządzenia i sprzęty, a mebli kupować w modnym salonie. Ważne, by było ono czyste, schludne i praktycznie urządzone. Studenci z reguły wynajmują mieszkania w kilka osób, dlatego każdy z pokoi powinien być wyposażony w taki sposób, by zapewnić wszystkie potrzeby – miejsce do spania, odpoczynku, nauki i przechowywania rzeczy. Należy przy tym pamiętać, że jak każdy najemca oczekiwać będą minimum komfortu i prywatności, toteż umieszczenie w jednym pokoju tyle łóżek ile zmieści się na podłodze nie jest dobrym pomysłem z perspektywy wynajmującego. Taka oferta nie będzie traktowana jako atrakcyjna. Dostępną powierzchnię należy więc jak najlepiej zagospodarować, pamiętając przy tym, że są to dorośli ludzie, a nie dzieci na kolonii szkolnej, które będą się cieszyć z wieloosobowego pokoju.

Lokalizacja natomiast powinna spełniać kilka wymagań. Najlepiej jeśli byłaby blisko uczelni, w zasięgu pieszym lub niedalekiej podroży komutacją miejską. Jeśli tego kryterium nie da się spełnić, to warto przyjrzeć się mieszkaniom położonym w pobliżu dużych szlaków komutacyjnych, najlepiej tam gdzie dostępnych jest kilka form transportu by dostać się na uczelnię. Część studentów porusza się własnymi samochodami, więc mogą być oni zainteresowaniami mieszkaniem, które z uczelnią łączy niezbyt długa, nie zakorkowana trasa. Ważne przy tym, aby w jego pobliżu znajdowały się podstawowe punktu usługowe – sklepy, bankomat, a także niedrogie bary i puby. Wiadomo, że mieszkania położone w centralnych i popularnych dzielnicach są droższe, dlatego część studentów zdecyduje się na wynajem w większej odległości od uczelni, jeśli miałoby to wymiernie obniżyć koszty utrzymania. Jednak w takim wypadku mieszkanie musi spełniać pozostałe kryteria, które uczynią je atrakcyjnym w oczach tej grupy najemców.

Jaką lokalizacje wybrać kupując mieszkanie na wynajem?

Posiadając większy kapitał lub szukając sposobu na inwestowanie pieniędzy z zyskiem, warto rozważyć zakup nieruchomości na wynajem. Taka forma inwestowania jest bowiem obarczona mniejszym ryzykiem niż np. inwestycje giełdowe, ponieważ ceny mieszkań są wartościami w miarę stabilnymi, a ich spadek bądź wzrost jest rozciągnięty w czasie, jeśli oczywiście nie nastąpi nagłe załamanie rynku.

Inwestycja taka powinna jednak być solidnie przemyślana, szczególnie pod kątem lokalizacji, w której zdecydujemy się nabyć mieszkanie. Jej wybór wpłynie na to, jacy potencjalni najemcy będą zainteresowani naszą ofertą. Rodziny z dziećmi szukają bowiem spokojnych miejsc, z bliskim dostępem do szkół, przedszkoli, szpitali i punktów usługowych. Nadają się do tego osiedla położone na przedmieściach, które łączą zalety mieszkania w cichej okolicy z bliskością miasta. Najmem w centrum mogą być zainteresowane osoby młode, które stąd będą miały niedaleko do pracy, a po niej do knajpy, w której spotkają się ze znajomymi. Studenci szukają mieszkań w okolicach uczelni, ewentualnie w miejscach dobrze skomunikowanych, ale na pewno poza centrum – ponieważ ważnym kryterium jest dla nich cena. Innymi kategoriami najemców są biznesmeni i turyści, którzy pojawiają się w mieście na krótko, ale są w stanie zapłacić wyższą cenę w zamian za lepszy standard. Ten typ klientów będzie zainteresowany nieruchomościami w centrum (w pierwszym przypadku) oraz w pobliżu największych atrakcji turystycznych (w przypadku turystów) np. morza.

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia inwestora jest oczywiście zakup nieruchomości, która wpisze się w jak największą liczbę typów najemców. Decydując się na zakup warto więc przejrzeć oferty dużych, rozwijających się miast, które stanowią atrakcyjną lokalizację również dla zagranicznych inwestorów, przez co powstaje w nich dużo nowych miejsc pracy, a przybywający pracownicy szukają lokali do zamieszkania. Dobrze jeśli poza tym miasto ma do zaoferowania atrakcje, które przyciągają turystów, np. położenie geograficzne, wydarzenia kulturalne czy duże festiwale.

Decydując się na lokalizacje w danym mieście warto zadbać o to, by była jak najbardziej uniwersalna i przypadła do gustu możliwie największej liczbie potencjalnych najemców. Nieruchomość zlokalizowana w niedalekiej odległości od centrum, ale również w pobliżu plaży czy lasu, a także szlaków komunikacyjnych wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Spełni ona bowiem oczekiwania zarówno osób dojeżdżających do pracy, uniwersytetu, przyjezdnych chcących poznać miasto jak najlepiej, ale jednocześnie korzystać z jego turystycznych walorów, a z uwagi na bliskość ośrodków edukacyjnych i punktów usługowych mogą się nią zainteresować nawet rodziny z dziećmi.

Co czyni Trójmiasto atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów?

Trójmiejski rynek nieruchomości w ostatnich latach bardzo się rozwinął, a ilość nowych inwestycji cały czas rośnie. Takie zapotrzebowanie na nieruchomości Trójmiasto zawdzięcza między innymi swojej lokalizacji, która jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów oraz powoduje, że przyjeżdża tu co roku wiele osób z całej polski oraz z zagranicy. Część z nich zostaje na stałe. Co, z punktu widzenia inwestora, jest w tym regionie na tyle ciekawego, aby ulokować tu swój kapitał?

  • Położenie.

Z jednej strony morze, z drugiej kaszubskie lasy, powodują, że ściągają tu rzesze turystów głodni obcowania z naturą. Sezon nie trwa tu wyłącznie latem,  zimą po prostu oferuje inne atrakcje. Największym atutem jest to, że w ciągu pół godziny można przemieścić się z tętniącej życiem metropolii do domu na kaszubskiej wsi pod lasem z widokiem na malownicze jezioro. Spędzają tu więc czas zarówno miłośnicy miejskiego zgiełku, jak i ci, którzy chcą od niego odpocząć.

  • Ceny nieruchomości.

W porównaniu do cen w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie, ceny lokali w Trójmieście nadal wypadają korzystnie, zarówno w przypadku nieruchomości mieszkalnych jak i komercyjnych. Zakup mieszkania na wynajem czy lokalu pod działalność gospodarczą wiąże się z koniecznością wydania mniejszej gotówki, przy jednocześnie stale rosnącym zapotrzebowaniu na takie nieruchomości.

  • Szlaki komunikacyjne.

Trójmiasto połączone jest ze wszystkimi dużymi miastami albo drogami ekspresowymi i autostradami, albo połączeniami kolejowymi, albo jednym i drugim. Ponadto przewoźnicy lotniczy oferują stąd loty do większości europejskich krajów i nie tylko, a ilość kierunków regularnie się zwiększa. Drogą morską można natomiast dostać się do Skandynawii. W ramach komunikacji miejskiej do dyspozycji są różne środki transportu  – autobusy, tramwaje, ekologiczne trolejbusy, kolejki miejskie oraz nowoczesna kolej metropolitalna, którą można dotrzeć do pobliskich miast, w tym na Kaszuby. Stale rozbudowywana infrastruktura metropolii powoduje, że podróżowanie po niej jest coraz szybsze, łatwiejsze i przyjemniejsze.

  • Życie kulturalne.

Jest to miejsce, w którym odbywają się znane w Polsce i w Europie wydarzenia kulturalne – festiwale, koncerty, wystawy. Restauracji, pubów i kawiarni nie sposób zliczyć, a wiele z nich może się pochwalić uznanymi w branży gastronomicznej wyróżnieniami i nagrodami. Bogaty wybór muzeów przypomina o burzliwej historii Gdańska, Gdyni i Polski, a urozmaicony kalendarz pomniejszych imprez pozwala na ciekawe spędzenie wieczoru. Można pokusić się o stwierdzenie, że tu zawsze coś się dzieje, a żądni rozrywki znajdą coś dla siebie każdego wieczoru, bez względu na dzień tygodnia.

  • Szeroki profil najemców.

Jest to atrakcyjny rynek pracy, w związku z tym wiele osób przyjeżdża tu w poszukiwaniu lepszego życia. Stanowią oni jedną z grup potencjalnych najemców. Kolejni to studenci, których ze względu na ilość uczelni jest sporo, turyści, bywający tu nie tylko latem, firmy wynajmujące mieszkania dla swoich pracowników oraz wszyscy ci, którzy pojawiają się w trójmieście przy okazji wspomnianych większych wydarzeń kulturalnych.

  • Usługi.

Ilość punktów usługowych, sklepów, galerii, restauracji i pubów jest ogromna, jednak poza tym znajduje się tu wiele firm świadczących usługi wynikające z położenia trójmiasta, np. związane z transportem morskim czy lotniczym. Wymagają one stworzenia bazy kolejnych punktów usługowych, np. miejsc noclegowych, ale wpływa to również na zainteresowanie tym regionem zagranicznych inwestorów. Dzięki temu mogą oni stąd lub tutaj dystrybuować swoje produkty, co wpływa na rozwój handlu i dostępność produktów.

  • Istniejące inwestycje.

Ulokowało to swoje siedziby już kilka dużych, zagranicznych firm, których logo zna prawie każdy. Obecność takich inwestorów na rynku powoduje podniesienie jego prestiżu, świadczy o zaufaniu do rynku i gospodarki naszego kraju, o potencjale inwestycyjnym regionu oraz wysoko wykwalifikowanych pracownikach. To powoduje, że trójmiastem interesują się kolejne marki, które tu chcą umieszczać swoje polskie oddziały.

Jaką lokalizację wybrać przy zakupie?

Jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę przy wycenie nieruchomości jest jej lokalizacja. Im bliżej centrum lub innego atrakcyjnego punktu tym jest ona wyższa. Jednak decydując się na zakup mieszkania w odleglejszych dzielnicach można sporo zaoszczędzić. W największych metropoliach są to kwoty rzędu 80 – 60 tysięcy złotych, w mniejszych miastach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy.

Mieszkanie w centrum kusi bliskością punktów usługowych, sklepów, instytucji, szkół, przedszkoli, szpitali, ale także dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową i komutacyjną. Dzięki temu jesteśmy w stanie załatwić wszystkie sprawy w promieniu kilkuset metrów od domu. Stąd ceny zlokalizowanych w tych miejscach nieruchomości są najwyższe. Przy wycenie pod uwagę bierze się również okolice i otoczenie, wysokie ceny osiągną więc mieszkania zlokalizowane na atrakcyjnych terenach w pobliżu zieleni, terenów rekreacyjnych, linii komunikacyjnych, z widokiem na morze czy las. Czasami niektóre dzielnice są po prostu popularne i wtedy ich ceny są wyższe. Działa to jednak w dwie strony – zdarza się, że rejony położone blisko centrum cieszą się złą sławą, wtedy ich wartość automatycznie spada.

Lokalizację pod względem administracyjnym można podzielić na centralną, pośrednią, peryferie, miejscowości wokół metropolii. Gdyby przedstawić ceny nieruchomości położone w poszczególnych strefach na wykresie, to spadałyby one wraz ze zwiększaniem się odległości od centrum. Jednak mieszkanie w środku miasta wiąże się z szeregiem niegodności – hałasem, korkami, czasem problemem z parkowaniem, dlatego też nie każdy uważa takie położenie za atrakcyjne, a obecnie wiele dzielnic pośrednich i peryferyjnych oferuje mieszkańcom komfort zbliżony do dzielnic centralnych. Znajdują się na nich bowiem punkty usługowe, sklepy, szkoły, przychodnie. Są one dobrze skomunikowane z pozostałymi strefami, często położone w pobliżu ważnych szlaków drogowych. Z drugiej strony oferują bliskość lasów czy jezior, co pozwala łączyć plusy mieszkania w mieście z tymi, które wynikają z kupna mieszkania z dala od korków i hałasu.

Jednak o atrakcyjności danego miejsca będzie decydowała indywidualna sytuacja inwestora. Jeśli kupuje nieruchomość z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, a dojazd do pracy nie będzie mu zajmował kilku godzin, wtedy warto rozważyć odleglejsze dzielnice, co poskutkuje wymiernymi oszczędnościami. Dzielnice takie preferowane są przez rodziny z dziećmi, ponieważ położone z dala od miejskiego zgiełku są w stanie zapewnić im bliskość szkół i przedszkoli, przy jednoczesnym większym bezpieczeństwie. Nie muszą bowiem wtedy poruszać się po najbardziej ruchliwych częściach miasta.

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że atrakcyjność danych lokalizacji nie jest stała, zmienia się z upływem czasu i określonych czynników. Na przykład w Warszawie po otwarciu drugiej linii metra wzrosła wartość położonych wzdłuż niej nieruchomości. Obserwując tendencje inwestycyjne w danym mieście oraz plany zabudowy przestrzennej, można trafić na okazję zakupu mieszkania w jeszcze niskiej cenie i czekać, aż wraz z rozbudową dzielnicy będzie ona wzrastać. Stanie się tak np., gdy w pobliżu powstanie droga łącząca ją z ważnymi punktami/innymi miastami, gdy rozbudowana zostanie komunikacja miejska lub w pobliżu wybudują atrakcyjne miejsce rekreacyjne.