Nowy program rządowy – #na Start

Nowy program rządowy ma wejść w życie już na jesień tego roku. Czy nowa propozycja okaże się lepsza alternatywą dla młodych Polaków? Program ma umożliwić uzyskanie kredytu z dopłatami do pierwszych 60 lub 120 rat. Dzięki takim dopłatom kredyt powinien mieć bardzo niskie oprocentowanie – nawet 0 procent. Jak będzie to wyglądało w praktyce?

,,Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego ,,

– poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. 

Kto może przystąpić do programu?

Do programu będą mogły przystąpić osoby, które:

 • nie ukończyły 35 lat, jeżeli przystępują do kredytu jako single. Limit wieku nie obowiązuje, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko). 
 • nie posiadają i nie posiadały mieszkania (domu jednorodzinnego) chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział (nie wyższy niż 50%) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego. 
 • posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci. 

Gwarancja wkładu własnego udzielana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego i obejmować będzie (tzn. zabezpieczać spłatę na rzecz banku) kwotę brakującą kredytobiorcy na poziomie 20% wartości nabywanej nieruchomości, jednak nie wyższą niż 100 tys. zł.

Kredyt mieszkaniowy #naStart udzielony będzie mógł być wspólnie maksymalnie dwóm osobom bez względu na łączący je stosunek prawny. W takim przypadku warunki dotyczące posiadanego mieszkania weryfikowane będą dla nich łącznie (tzn. razem będą mogli posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%).

Warunkiem wspólnego uzyskania kredytu będzie wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności łącznej albo ułamkowej, po 50%.

Oprocentowanie

Dopłata do kredytu będzie zróżnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Mianowicie:

 • 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.
 • 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027 r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. 

Kryterium dochodowe kredytobiorców

Jednym z warunków uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego, które przedstawia się w następujący sposób:

 • singiel – 7 000 zł
 • 2-osobowe godpodarstwo – 13 000 zł
 • 3-osobowe gospodarstwo – 16 000 zł
 • 4-osobowe gospodarstwo – 19 500 zł
 • 5-osobowe gospodarstwo i większe – 23 000 zł

Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również ubiegać się o kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana.

Ważny jest również fakt, że osoby, które będą korzystać nowego programu, muszą mieć na uwadze, że przez okres 10 lat będą mieli ograniczone możliwości do dysponowania swoją własnością. Prawo do dopłat wygasa w chwili, gdy nieruchomość zostanie wynajęta lub osoba objęta programem nabędzie prawo do innej własności, za wyjątkiem dziedziczenia.

Lokalny rynek, czyli co dzieje się w Katowicach?

Coraz wyższe koszty życia, oraz ograniczenia zdolności kredytowej ze strony banków, zmuszają Polaków do głębszej analizy swoich możliwości związanych z zakupem nieruchomości. Można zauważyć, że popyt na rynku jest zdecydowanie mniejszy. W dalszym ciągu ceny pomiędzy dużymi miastami,  a mniejszymi są znaczące. Da się jednak zauważyć, że ta dysproporcja maleje. W praktyce oznacza to, że coraz trudniej będzie znaleźć tanią nieruchomość poza granicami dużych aglomeracji.

Preferencje na rynku

Zauważalny jest spadek osób, które poszukują swojego pierwszego lokum. Nie ma wątpliwości, że jest to najliczniejsza grupa, ponieważ stanowi ona 34 procent. W pierwszym półroczu w 2022 r. wynosiła jednak 39 procent.  Jest to wynik podwyższania stóp procentowych, a także galopującej inflacji. Obecna sytuacja spowodowała, że na rynku coraz częściej pojawiają się inwestorzy poszukujący okazji do zakupu, a także osoby noszące się z zamiarem zamiany nieruchomości na inną.

Katowicki rynek – co się zmieniło?

Zawężając analizę do aglomeracji śląskiej można zauważyć kilka zmian na przestrzeni ostatniego roku. Aktualna średnia cena ofertowa za metr kwadratowy mieszkania w Katowicach jest o 8 procent wyższa niż w ubiegłym roku. W listopadzie 2021 roku wynosiła 7 367 zł, natomiast w listopadzie 2022 r 7 987 zł za mkw. Nie oznacza to jednak, że Katowice są najdroższym miastem aglomeracji.  Dla porównania średnia cena za mkw domu w Tychach w 2022 r wyniosła 6 006 zł, natomiast w Katowicach 5 443 zł. Największy odsetek, bo aż 43 procent katowickiego rynku stanowią osoby poszukujące nieruchomości do kwoty 300 tysięcy złotych. Średnie ceny działek obecnie kształtują się na poziomie 505 zł za mkw, gdzie w listopadzie 2021 r średnia cena wynosiła 379 zł. Wynajem mieszkania trzypokojowego w Katowicach kształtuje się na poziomie 3 287 zł. Dwupokojowe mieszkanie możemy wynająć średnio za kwotę 2331, natomiast jednopokojowe to wydatek rzędu 1111 miesięcznie.

SMART HOME – na czym polega i jakie są korzyści?

Smart home to różnego rodzaju systemy ułatwiające zarządzanie energią oraz sprzętami w domu. Zaliczają się do niego urządzenia sterujące i czujniki obsługiwane zdalnie. Za ich pomocą można zmieniać ustawienia ogrzewania, światła, uruchamiać sprzęty i kontrolować sytuację w domu lub mieszkaniu. A dzięki temu, że są zintegrowane z aplikacją w telefonie można nimi zarządzać z każdego miejsca.

Jakie są najczęstsze rozwiązania smart home?

Dostępne dziś na rynku rozwiązania mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Do najpopularniejszych elementów, najczęściej wykorzystywanych w domach i mieszkaniach zaliczają się:
– czujnik dymu, czadu, gazu, zalania
– kamery, czujnik ruchu
– urządzenia sterujące ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, sprzętami takimi jak odkurzacz, rolety
– zamki do drzwi

Jakie są korzyści?

Przede wszystkim łatwość obsługi sprzętu i dostosowanie ich działania do własnych potrzeb. M.in.:
Możesz zaprogramować ogrzewanie i światło tak, aby włączało i wyłączało się automatycznie według harmonogramu dostosowanego do Twoich potrzeb.
Możesz zautomatyzować ustawienie temperatury w domu, tak aby w nocy, kiedy śpisz, była niższa, a podwyższała się nad ranem, kiedy musisz wyjść z łóżka. Lub wyłączyć ogrzewanie na czas wyjazdu, a uruchomić je zdalnie na chwilę przed powrotem.
Możesz ustawić temperaturę światła, tak aby natężenie i barwa dostosowywała się do warunków na zewnątrz.
Możesz zdalnie uruchomić automatyczny odkurzacz, w czasie kiedy Ty jesteś na w pracy lub na spacerze.
Możesz ustawić zamek do drzwi w taki sposób, aby po wykryciu Twojego telefonu drzwi otwierały się bez użycia klucza.
Możesz sprawdzać co dzieje się w Twoim domu pod Twoją nieobecność.

Czy warto wyposażyć dom w elementy smart?

Systemy smart home mają przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz oszczędności. Wszelkiego rodzaju czujniki – dymu, gazu, czadu czy zalania mogą uratować życie lub pomóc w porę zareagować, żeby koszty wypadku były jak najmniejsze. Zdalne sterowanie w szerszej perspektywie pozwala na zaoszczędzenie kosztów ogrzewania oraz zużycia energii. Dlatego warto zagłębić się w ten temat, zapoznać z możliwymi rozwiązaniami i wykorzystać je.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy – dla kogo?

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy –  to nowa ustawa, która wchodzi w życie z końcem maja. Na czym polega? Kto skorzysta?

Głównym założeniem ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym jest poprawa sytuacji mieszkaniowej Polaków. Umożliwi ona zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego. Wkład własny będzie kwotą objętą gwarancją przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Będzie to wsparcie dla osób prowadzących gospodarstwo domowe w Polsce lub poza jej granicami (warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany w złotówkach, na okres co najmniej 15 lat. Co najważniejsze – osoby ubiegające się o kredyt gwarantowany muszą mieć zdolność kredytową.

Środki z udzielonego kredytu musza zostać przeznaczone na pokrycie części lub całości kosztów związanych z:

– nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub nieruchomości gruntowej,

– budową i wykończeniem domu jednorodzinnego,

– wkładem budowlanym.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy zostanie udzielony osobom, które nie są właścicielami i nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin z dziećmi możliwe jest posiadanie prawa własności lokalu lub domu, jednak jego powierzchnia nie może przekraczać:

– dwójka dzieci – 50m2,

– trójka dzieci – 75m2,

– czworo dzieci – 90m2,

– pięcioro lub więcej dzieci – nie ma minimalnej powierzchni.

O kredyt nie mogą ubiegać się osoby:

– którym udzielono innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego

– które 5 lat przed złożeniem wniosku zbyły prawo własności do lokalu w drodze darowizny osobie z I lub II grupy podatkowej (czyli ogólnie rodzinie).

Cena lokalu, na który będzie zaciągany kredyt, musi mieścić się w określonym zakresie ceny za metra kwadratowy z uwzględnieniem lokalizacji.

Kwota objęta gwarancją nie może być niższa niż 10% oraz wyższa niż 20% wydatków, na które udzielany jest kredyt. Nie może ona przekroczyć kwoty 100 000zł.

Zakupiony lokal, bądź dom nie może być miejscem wykonywania działalności gospodarczej.

Należy liczyć się z tym, że koszt takiego kredytu będzie wyższy, ponieważ ustawa przedwiduje gwarancję wkłądu własnego, a nie jego spłatę, bądz finansowanie. Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera opłatę prowizyjną w wysokości 1.0%. Możliwe jest jednak ubieganie się o spłatę rodzinną po spełnieniu warunków opisanych w ustawie.

 

Sprzedaż domu na działce rolnej – czy to możliwe?

Budowa domu to duże wyzwanie, również pod kątem prawnym. Co jednak w przypadku, kiedy dom chcemy wybudować na działce rolnej. Czy jest to możliwe?

Przytoczę to na przykładzie

Na działce o powierzchni ponad dwa tysiące metrów powstał dom w stanie deweloperskim wraz z budynkiem gospodarczym. W miejscowym planie zagospodarowania przeznaczenie działki zostało oznaczone symbolem 04 R- teren rolniczy, łąki pastwiska, grunty orne, sady. Okazuje się, że budowa domu na działce rolnej jest możliwa. Jednak taki teren musi spełniać funkcję siedliska, czyli miejsca dopuszczonego pod zabudowę rolniczą. W jej skład wchodzą budynki mieszkalne, zabudowa gospodarcza, a także zagrody. Tej czynności może dokonać tylko i wyłącznie osoba będąca rolnikiem. W myśl polskiego prawa rolnik to osoba, która przez ostatnie pięć lat pracowała w gospodarstwie, posiada wykształcenie rolnicze, a także jest właścicielem gruntów.  Ponadto działka musi posiadać co najmniej 2000 tysiące metrów kwadratowych, a w miejscowym planie zagospodarowania musi być wzmianka o tym, że na danej działce przewidywana jest możliwość przekształcenia w siedlisko. Gdy wszystkie powyższe kryteria zostaną spełnione należy zgłosić ten fakt do starostwa.

Sprzedaż domu na działce rolnej…

Sprzedaż nieruchomości usytuowanej na działce rolnej wygląda nieco inaczej aniżeli na działce budowlanej. Ze względu na teren rolniczy prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa(KOWR). Dlatego, gdy znajdzie się zdecydowany klient należy podpisać w kancelarii notarialnej warunkową umowę sprzedaży. Następnie notariusz składa odpowiednie pismo do KOWR, w którym pyta o możliwość  odstąpienie od zakupu. Jest to rutynowa procedura. Gdy po upływie trzydziestu dni nie otrzymamy żadnej odmownej decyzji możemy przystąpić do aktu notarialnego przenoszącego własność na nowego nabywcę.

 

 

 

 

Prawidłowa wentylacja w mieszkaniu – na co zwrócić uwagę?

Prawidłowa wentylacja w mieszkaniu lub domu ma kluczowe znaczenie dla naszego samopoczucia i komfortu. Pozwala pozbyć się niechcianych, szkodliwych związków i zapewnić dostateczną ilość świeżego powietrza. Aby zadbać o odpowiednie utrzymanie prawidłowego przepływu powietrza należy przestrzegać kilku ważnych wskazówek. Przedstawiamy Wam na co zwrócić uwagę i jak zadbać o mikroklimat w swoim mieszkaniu, aby czuć się w nim lepiej i uniknąć problemów zdrowotnych.

Jak sprawdzić czy w mieszkaniu jest prawidłowa wentylacja?

Jest kilka czynników, których pojawienie się może sugerować problem z wentylacją. Jednym z nich jest wyczuwalny nieprzyjemny zapach w pomieszczeniach. Jeżeli po wejściu do mieszkania czujesz woń stęchlizny, lub opary po gotowaniu utrzymują się w środku bardzo długo – możesz mieć problem z cyrkulacją powietrza. Innym ważnym objawem są często parujące okna oraz pojawianie się grzybów i pleśni. Jeśli zauważysz któryś z tych czynników szybko podejmij działania, aby poprawić ciąg wentylacyjny. Zły obieg powietrza oraz obecność grzybów i pleśni może mieć szkodliwy wpływ na samopoczucie mieszkańców. Objawami tego może być ból głowy, zmęczenie, itp.

Konsekwecje braku wentylacji w mieszkaniu

Zaburzony lub niedostateczny przepływ powietrza w pomieszczeniach może negatywnie odbić się na samopoczuciu i zdrowiu mieszkańców. Skumulowanie szkodliwych związków, roztoczy i pyłków może powodowac alergie i różne choroby układu oddechowego. Nieprawidłowy poziom wilgotności może być równie niebezpieczny. Zbyt duża wilgotność sprzyja namnarzaniu się grzybów i pleśni, natomiast nadmierne przesuszenie powietrza może podrażniać drogi oddechowe i sprzyjać rozwojowi infekcji. W przypadku posiadania pieca w mieszkaniu prawidłowa wentylacja jest bardzo istotna. Jej brak może doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem. Czad jest niewidoczny i bezwonny, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniej cyrkulaji powietrza. Szczególnie w okresie grzewczym. Jeśli jest taka możliwość warto rozważyć zmianę ogrzewania na bardziej ekonomiczne – o tym jakie ogrzewanie wybrać podpowiadamy w tym wpisie: https://www.miastorama.pl/baza-wiedzy/ogrzewanie-domu-zimie/.

Prawidłowa wentylacja – jak ja zapewnić?

Aby zapewnić prawidłową wentylację w mieszkaniu warto zadbać o kilka czynników:

 • częste wietrzenie pomieszczeń
 • montaż nawiewników w oknie
 • okresowe sprawdzanie piecy
 • regularne czyszczenie kratek wentylacyjnych
 • montaż urządzeń wspomagających wentylację

 

 

Działka budowlana – na co zwrócić uwagę ?

Zakup działki budowlanej to jedna z ważniejszych decyzji, jakie podejmujemy w życiu. Dom kojarzy nam się z niezależnością. W blokach nie czujemy się tak komfortowo i brakuje nam prywatności . To na działce  powstaną fundamenty naszego wymarzonego domu. Warto zatem wiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby uniknąć niezadowolenia w przyszłości.

Księga wieczysta

Najważniejszy dokument, dzięki któremu poznamy historię działki, jego właściciela, a  także wszelkie obciążenia, jeżeli takie istnieją jest księga wieczysta. Każda z nich posiada numer, o który możemy poprosić właściciela lub zwrócić się z tym do Wydziału Geodezji miejscowego starostwa. Uzyskamy tam wiedzę nie tylko na temat numeru księgi. Możemy również wystąpić o wydanie mapy określającej powierzchnię danej działki. Ten dokument będzie nam potrzebny przy kolejnych etapach budowy. Pozostałe dokumenty, o które musimy zadbać to :

 • projekt domu w 4 egzemplarzach wraz z zaświadczeniem, że autorzy projektu należą do regionalnych izb branżowych;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MPZP;
 • mapa sytuacyjno – wysokościowa zlecona geodecie (najlepiej w skali 1:500), która przyda się przy realizacji projektu domu. Średni koszt jej wykonania wynosi 1600 zł;
 • raport określającego warunki techniczne oraz koszty dostawy mediów, ustalanego we współpracy z najbliższymi dostawcami prądu, gazu i wody;
 • mapa ewidencyjna działki w skali 1:1000, uzyskanej w wydziale geodezji i ewidencji gruntu gminy, dzielnicy lub miasta;
 • oświadczenie potwierdzające prawa do użytkowania działki budowlanej.

Wymiary

Pamiętajmy, że nie każda działka będzie budowlaną i nie każda nadaje się do tego, aby powstał na niej dom. Aby bez większych przeszkód projekt naszego domu zmieścił się na działce, powinna mieć przynajmniej 700 metrów kwadratowych powierzchni i 22 metry szerokości. Mniejsze powierzchnie działek mogą przyczynić się do trudności podczas budowy i znacznie ją utrudnić.Kolejnym krokiem jest dopuszczenie działki pod teren do zabudowy. Taką informację znajdziemy w planie zagospodarowania przestrzennego, który dostępny jest  w gminnym wydziale architektury i urbanistyki. Jeżeli nie został zatwierdzony, musimy złożyć do gminy odpowiedni wniosek o wydanie warunków zabudowy.

Uzbrojenie działki

Informacja o mediach i przyłączach, które znajdują się na terenie działki są zawarte się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o wydaniu warunków zabudowy. Należy pamiętać, że  doprowadzenie mediów do działki może być bardzo kosztowne, dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się z obecnym stanem terenu.

Podejmując decyzje o zakupie powinniśmy  rozważyć również położenie działki względem różnych punktów infrastruktury usługowo – handlowej, takich jak środki komunikacji, apteki,  przychodnie, czy szkoły. Dalekie położenie może znacznie utrudnić nam codzienne funkcjonowanie.

 

 

 

Budowa domu na działce leśnej

Pewnie wielu z nas chciałoby zamieszkać w otoczeniu lasu i korzystać ze spokoju, jaki gwarantuje nam takie otoczenie. Niestety aby podjąć budowę na działce leśnej musimy liczyć się z wieloma trudnościami, a także dodatkowymi kosztami, które będziemy musieli ponieść, aby nasze marzenie się spełniło.

Po pierwsze musimy dowiedzieć się, czy na wybranej przez nas działce będzie mógł zostać wybudowany dom? Takie informacje powinny znaleźć się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni. Jeżeli okaże się, że istnieje taka możliwość, pozostaje wystąpić  do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wniosek będzie dotyczył wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty.  Kolejnym krokiem jest wystąpienie o pozwolenie na budowę. Problem pojawia się wtedy, kiedy plan zagospodarowania nie istnieje lub budowa nie zostaje przewidziana. W tym przypadku można ubiegać się o wydanie decyzji o zmianie warunków zabudowy. Niestety szansa na pozytywna decyzję w tej kwestii jest niewielka, a jeśli już się uda, trzeba liczyć , że poniesiemy  wysokie koszty sięgające nawet 10 000 zł. Dlatego tak ważne jest, aby przed zakupem działki sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni, który coraz częściej jest już dostępny na stronach internetowych.

Gdy działki nie ma w planie…

W przypadku, gdy działka nie została ujęta w planie zagospodarowania przestrzeni, musimy sprawdzić jej oznaczenie na mapach geodezyjnych. Jeżeli ma dostęp do drogi i sąsiaduje z już zabudowaną działką to oznacza, że spełnia dwa warunki, które decydują na korzyść nabywcy. Sytuacja staje się dużo bardziej skomplikowana, kiedy działka na mapie została oznaczona jako las. Jedynym rozwiązaniem jest stworzenie na własny koszt miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, który zostanie poddany ocenie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji będziemy mogli rozpocząć budowę wymarzonego domu.

 

Zabytkowa nieruchomość – na co zwrócić uwagę przy zakupie ?

 

Zabytkowe nieruchomości cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na swój piękny i historyczny wygląd. Należy jednak pamiętać, że ich zakup wiąże się z wieloma formalnościami prawnymi, co może nie spodobać się przyszłym nabywcom. Na co należy zwrócić uwagę?

Na początku nasze zamiary o kupnie musimy skierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby dowiedzieć się jaki jest stan konserwatorski budynku. Jest to bardzo ważne, gdyż dowiemy się, czy dany budynek jest wpisany do rejestru zabytków, a także uzyskamy wszelkie informacje na temat możliwości, które dotyczą adaptacji, czy przebudowy danej nieruchomości. Kolejną możliwością jest wizyta w Urzędzie Miasta. Informacje dotyczące zabytków powinny znaleźć się również w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku zakupu zabytku, który jest własnością publiczną konserwator może nałożyć obowiązek wyremontowania budynku na nowego nabywcę, aby przywrócić mu pierwotny wygląd, zgodny z wcześniejszym opisem. Dotyczy to przede wszystkim zewnętrznych elementów budynków.

Rozbiórka

Wbrew pozorom, to nie remont a pozwolenie na rozbiórkę wiąże się z największymi trudnościami, pod względem  prawnym, jak i formalnym. Taką zgodę musi wydać Minister Kultury, co w rzeczywistości jest bardzo trudne do uzyskania. Taki proces wiąże się ze skreśleniem z listy zabytków, a co za tym idzie ze tracimy kolejny element, który jest naszym dziedzictwem historycznym i kulturowym, co często wpływa na odmowne decyzje. Jeśli jednak uda nam się uzyskać pozwolenie, cała  procedura wygląda tak samo, jak przy pozostałych obiektach budowlanych, które podlegają rozbiórce.

Przebudowa i adaptacja

Zdecydowanie łatwiej będzie uzyskać zgodę na przebudowę lub adaptację budynku w celu przystosowania na przykład  do funkcji mieszkalnej, hotelowej,  czy konferencyjnej.  Konserwator wyda zalecenia, według których zostanie wykonany zakres prac budowlanych. Często elewacje zewnętrzne, takie jak fasada będą musiały zostać odtworzone na podstawie rysunków architektonicznych znajdujących się w archiwach, choć nie jest to warunek w każdym obiekcie. Duża swoboda pozostaje natomiast w adaptacji wnętrz. W tym obszarze konserwator pozwala na znacznie większe możliwości. Zaletą zakupu tego typu obiektu jest również fakt, że możemy starać się o dotację, która pozwoli na zniwelowanie kosztów renowacji. Wniosek możemy złożyć jednocześnie do trzech instytucji, Ministerstwa Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub z odpowiedniego Samorządu Terytorialnego.

 

Pamiętajmy, że przed przystąpieniem do zakupu zabytkowej nieruchomości mamy obowiązek poinformować konserwatora o stanie prawnym nieruchomości, a także o wszelkich działaniach, jakie chcemy podjąć w celu renowacji danego obiektu.

 

Usytuowanie domu na działce – jak najlepiej ?

 

Podejmując decyzję o budowie domu musimy wziąć pod uwagę wiele uwarunkowań, zarówno prawnych, jak i tych, które pozwolą nam na jak największy komfort mieszkania w naszym wymarzonym lokum. Jedną z bardzo ważnych kwestii jest usytuowanie naszego nowego domu na działce. Co musimy wziąć pod  uwagę, żeby niczego nie przeoczyć.

Prawo budowlane

W pierwszej kolejności musimy uwzględnić wymogi prawa budowlanego. Przepisy określają jakie odległości powinniśmy zachować od granicy drogi publicznej, a także sąsiadujących działek budowlanych. A zatem, odległość od granicy działki budowlanej powinna wynosić co najmniej 4 m w przypadku,  gdy sąsiad na swojej ścianie posiada okna. W sytuacji, gdy ściana nie posiada żadnych otworów granica powinna wynosić 3 m. Balkony, tarasy, czy schody muszą znajdować się nie bliżej, niż 1,5 m od granicy działki sąsiadującej. Oczywiście dopuszcza się sytuacje, w których te odległości są mniejsze. Tego typu ustalenia muszą wynikać  z decyzji  o warunkach zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego. Wybierając projekt domu należy zastanowić się, czy będzie on mógł zostać zrealizowany w sposób właściwy na naszym terenie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji,  warto skorzystać z pomocy  doświadczonego architekta, który bez większych przeszkód oceni realne możliwości naszej działki w połączeniu z projektem, uwzględniając przy tym wszelkie wymogi prawne.

W stronę słońca…

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić uwagę na doświetlenie poszczególnych pomieszczeń, a także dokładnie przeanalizować ich usytuowanie względem świata. Aby zwiększyć komfort mieszkania najlepiej, jeśli droga będzie przebiegać przy północnej granicy działki. Od tej strony powinno znajdować się wejście do domu, kuchnia, a także wszelkie pomieszczenia gospodarcze. Takie położenie pozwoli nam, aby salon mógł  znaleźć się w części południowo – zachodniej, czyli tej z największą ilością światła dziennego. Strona wschodnia będzie idealnym rozwiązaniem, dla sypialni, ponieważ będziemy budzić się  wraz ze wschodzącym słońcem. Najmniej korzystne jest z kolei  zachodni i południowy kierunek. Tutaj światło dociera w niewielkich ilościach i możemy odczuwać jego niedosyt.

Prawidłowe usytuowanie domu na działce tylko z pozoru wydaję się łatwym zadaniem. Podejmując taką decyzję dobrze skorzystać z pomocy specjalistów, którzy wezmą pod uwagę dla nas jak najlepsze rozwiązania.