Od stycznia łatwiej wyciąć drzewo na działce.

Z nowym rokiem weszły w życie przepisy łagodzące dotychczasowe zasady wycinania drzew przez prywatnych właścicieli ze swoich działek. Wycięcie drzewa czy krzewu z własnej posesji wymagało dotąd uzyskania pozwolenia burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Wydanie decyzji nie wiązało się z dodatkowymi opłatami, jednak sam proces powodował ograniczenie w korzystaniu ze swojej własności. Ponadto zdarzały się decyzje odmowne. Niedostosowanie się do wymogów i wycinka bez uzyskania zgody skutkowało przyznawaniem horrendalnych kar, które w ekstremalnych przypadkach sięgały nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nowe przepisy mają przeciwdziałać tym absurdom, a przy tym wprowadzić większą swobodę przy dysponowaniu własnym gruntem.

Od stycznia właściciel działki będzie mógł usunąć z niej drzewa bez stosownego pozwolenia, bez względu na jego wielkość, wiek, czy grubość pnia. Usunięcie drzew lub krzewów nie może się wiązać z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa daje jednak gminom narzędzia, pozwalające na określenie w postaci uchwał, w jakich przypadkach uzyskanie zezwolenia będzie nadal konieczne. Prawo miejscowe może ustanawiać obszary chronione przed wycinką, zakaz usuwania drzew określonego gatunku czy wprowadzać inne restrykcje w tym zakresie.

W praktyce oznacza to, że bez pozwolenia wycinać można drzewa lub krzewy znajdujące się na prywatnych działkach, stanowiących własność osób fizycznych, jeśli ich usunięcie nie ma związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego gruntów nieużytkowych. Zezwolenia nie wymaga również wycinka drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie wynosi więcej niż 100 cm (topola, kasztanowiec zwyczajny, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa) lub 50 cm (pozostałe gatunki).

Wycinka drzew związana z prowadzeniem działalności obwarowana będzie pewnymi ograniczeniami oraz koniecznością uiszczenia opłat.  Maksymalnie opłata taka będzie mogła  wynosić 500 zł za wycinkę drzewa i 200 zł za wycinkę krzewów.