Działka rekreacyjna – alternatywa dla Polaków w trudnych czasach

Kwarantanna z powodu pandemii wymusiła na nas pozostanie w domach. Obostrzenia związane z zakazem korzystania z parków, a także widmo zamknięcia hoteli i pensjonatów  na czas zagrożenia sprawiło, że Polacy zaczęli szukać nowych alternatyw na bezpieczne spędzanie czasu  poza domem, kiedy będzie to możliwe. Nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowaniem działkami rekreacyjnymi. Perspektywa posiadania kawałka ogrodu, w którym można  bezpiecznie wypoczywać wydaje się być bardzo atrakcyjna.

Ogródki działkowe- do kogo należą ?

Osoby, które zdecydują się na zakup działki, muszą liczyć się z tym, że tak naprawdę będą ja dzierżawić, gdyż teren obejmujący ogródki działkowe należy do miasta i jest jego własnością.  Następnie zostaje zawarta tak zwana umowa dzierżawy działkowej, dzięki której nabywamy prawo do działki. Umowę podpisujemy ze stowarzyszeniem ogrodowym. W momencie decyzji o sprzedaniu terenu musimy pamiętać, że wszystko co znajduje się na terenie działki należy do nas. Działkowicze muszą przestrzegać pewnych norm prawnych. Na terenie działek bezwzględnie zabronione jest zamieszkanie, a także prowadzenie działalności gospodarczej.

Ile kosztuje ?

Koszty, jaki będziemy ponosić podczas użytkowania działki to opłaty za wodę, energię elektryczną, oraz podatki. Ceny ogródków działkowych wahają się w kwocie od 10 do 60 tysięcy zł. Na cenę wpływa przede wszystkim stan, w jakim znajduje się działka, oraz to, czy posiada na przykład domek letniskowy, czy altankę ?

W ustawie z dnia z dnia 13 grudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach działkowych możemy przeczytać :

,, Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.”