WIBOR – dlaczego tak ważny?

  Dynamika wzrostu rat za kredyt w ostatnich miesiącach nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Prawie każdy kredytobiorca odczuł podwyżki na własnej skórze. Żeby zrozumieć na jakiej podstawie ustalany jest koszt kredytu należy zapoznać się z parametrem o nazwie WIBOR. Od czego zależy i dlaczego jest tak ważny dla polskich kredytobiorców ?

Warsaw Interbank Offered Rate, bo tak brzmi pełna nazwa, to wysokość oprocentowania kredytów, jakimi operują instytucje finansowe na polskim rynku międzybankowym. Administratorem procesu ustalania poziomu WIBORU-u, czyli tak zwanego fixingu jest GPW Benchmark S.A.. Stawka ma zmienną wartość, a wyznacza ją średnia arytmetyczna wartość oprocentowania lokat w największych bankach.

  Stopy procentowe, a WIBOR

Związek WIBOR-u ze stopami procentowymi wynika z tego, że stawki, na podstawie których jest wyliczany, muszą mieścić się w określonym zakresie. Zakres ten jest wyznaczany przez dwie stopy, a mianowicie przez stopę depozytową i stopę lombardową. Kwoty podawane przez banki, które biorą udział w fixingu muszą mieścić się w przedziale między tymi dwoma stopami. Zakres ten z kolei zależy od  Rady Polityki Pieniężnej, która decyduje o wysokości stóp procentowych. Banki komercyjne ustalając WIBOR  starają się przewidzieć decyzje banku centralnego. Można więc przyjąć,  że parametr ten jest prognozą zmian poziomu stóp procentowych. Obecnie ze względu na wciąż rosnącą inflację Rada Polityki Pieniężnej zmieniła politykę monetarną.  Regularnie zaczęto podnosić stopy procentowe. To z kolei miało bezpośredni wpływ na wzrost wartości WIBORU i analogicznie – kosztów kredytów.

WIBOR, a koszt kredytu

Składową raty kredytu jest  kwota kapitałowa, którą spłacane jest zadłużenie, a także oprocentowanie, które pokrywa odsetki. Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem dzielimy na WIBOR i marżę. Na WIBOR nie mamy wpływu, gdyż jest on elementem polityki państwa, natomiast marżę można negocjować, gdyż podlega ona polityce cenowej danego banku. Co do WIBORU możemy dowiedzieć się, jaki wariant został zastosowany. W przypadku kredytów hipotecznych banki stosują WIBOR 3Mlub WIBOR 6M, co oznacza, że aktualizacja odbywa się raz na 3 lub 6 miesięcy. Wybór kredytu ze stałym oprocentowaniem zabezpiecza raty przed wpływem WIBORU. W Polsce jednak z tej możliwości można skorzystać jedynie przez pewien okres zawarty w umowie.

Czy zastąpienie WIBORU będzie możliwe?

Nasz Rząd zadeklarował prace nad zmianą dotychczasowego wskaźnika. Premier Morawiecki zapowiedział, że w ramach ,,Tarczy skierowanej dla kredytobiorców,, 1 stycznia 2023 roku zostanie przedstawione stabilne rozwiązanie. Tego dowiemy się jednak dopiero za jakiś czas.

 

Czym jest stała stopa procentowa przy kredycie? Nowelizacja Rekomendacji S.

 

 

Już niedługo banki będą oferowały kredyty ze stałą stopą procentową.

Co to oznacza dla przyszłych kredytobiorców i jak wpłynie na ceny kredytów?Szczególnie tych hipotecznych.

Dzięki stałej stopie kredytowej już w dniu zaciągnięcia kredytu znamy wysokość raty, jaką będziemy płacić przez co najmniej kilka lat. Dzięki temu kredytobiorcy nie muszą martwić się zmianami rynkowymi, w tym zmianą wysokości stóp procentowych.

Obecnie większość, jeśli nie wszystkie kredyty hipoteczne w Polsce udzielane są ze zmienną stopą procentową. Oznacza to, że wysokość płaconej co miesiąc raty będzie się zmieniać wraz ze zmianą stóp procentowych, a różnica na przestrzeni lat może być odczuwalna. Tymczasem trend ten w innych krajach jest zupełnie odwrotny i prym wiodą kredyty ze stałym oprocentowaniem, przynajmniej przez jakiś czas trwania umowy.

Wibor

Bank przyznając kredyt bazuje na stawce WIBOR, który jest aktualnym kosztem, po którym banki pożyczają pieniądze. Mimo, że załącznikiem do umowy kredytu jest harmonogram spłat, to wysokość wskazanych tam rat może się zmieniać. Wysokość stóp procentowych ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Od kilku lat jest utrzymywana na historycznie niskim poziomie. Sytuacja nie będzie jednak trwała wiecznie.

W większości krajów Unii Europejskiej kredyty oprocentowane są stałą stopą, co oznacza, że wysokość raty nie ulega zmianie przez określony w umowie okres – roku, dwóch, czy nawet kilkunastu lat. Wówczas kredytobiorcom niestraszne są decyzje dotyczące podniesienia stóp procentowych, ponieważ pozostają one bez wpływu na kredyt i wysokość zobowiązania.

Po upływie określonego czasu kredytobiorca albo przedłuża z bankiem umowę na stałe oprocentowanie, albo resztę kredytu będzie spłacał ze stopą zmienną. Ryzyko, jakie w tym wypadku ponosi polega na tym, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie wysokość stóp procentowych za kilka lat. Być może będzie to wartość korzystna, jednak może się zdarzyć, że w tym czasie stopy procentowe mocno podskoczą.

Nowelizacja Rekomendacji S

Zgodnie z nowelizacją Rekomendacji S przygotowaną przez KNF, za rok kredyty takie będą dostępne również w Polsce, a klienci będą mogli wybrać oprocentowanie zmienne lub chociaż częściowo stałe. Jest to zabezpieczeniem kredytobiorcy przed zawirowaniami na rynku i decyzjami RPP, jednak dopiero po spłacie kredytu będzie można stwierdzić, które rozwiązanie byłoby lepsze i tańsze. Ponadto banki powinny umożliwiać klientom zmianę oprocentowania przy już udzielonym kredycie ze zmiennej stopy procentowej na stałą lub okresowo stałą. Dotyczyć to będzie również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie zmian.

Jak pokazują dane z krajów, w którym produkty takie funkcjonują, z reguły kredyty ze stałą stopą procentową są droższe, co może zniechęcić do ich wybierania przyszłych kredytobiorców. Banki mogłyby ich zachęcić lepszymi ofertami, przekonując w ten sposób do teoretycznie bezpieczniejszego rozwiązania. Jaki będzie odzew rynku, okaże się jednak dopiero po wejściu zmian w życie.

 

 

 

Zdolność kredytowa – 3 proste sposoby na jej zwiększenie

Zdolność kredytowa na pewnym etapie naszego życia staje się jego istotnym elementem. Obecnie przy dochodzie 4,5 tysiąca złotych, można liczyć na 320 – 420 tysięcy złotych kredytu, w zależności od banku. Jednak może się okazać, że kwota ta nie będzie wystarczająca na zakup wymarzonego domu czy mieszkania. I co z osobami, które osiągają niższy dochód?

Zdolność kredytowa – czy można ją zwiększyć?

Zdolność kredytowa może być zmieniona, a sposobów na jej poprawienie jest kilka. Przede wszystkim warto zastanowić się nad „zaproszeniem” do udziału w kredycie innych osób, których zdolność i historia kredytowa jest lepsza niż nasza. Mogą to być rodzice, partner, a nawet znajomy, stopień pokrewieństwa nie ma tu znaczenia. Kredyt może bowiem zostać zaciągnięty przez dwie lub więcej osób, nawet jeśli formalnie nic ich nie łączy. Jednakże należy pamiętać o tym, że jeśli współkredytobiorcami będą osoby starsze, bank może nie zdecydować się na długi, dwudziesto lub trzydziestoletni okres spłaty. Trzeba to wziąć pod uwagę decydując się na warunki umowy z bankiem.

O zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinniśmy myśleć wiele lat przedtem, zanim złożymy wniosek kredytowy. Wszystkie zobowiązania wobec banków należy zawsze spłacać regularnie, ponieważ każda zwłoka zostanie odnotowana w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli bank, do którego wnioskujemy o tak dużą kwotę zobaczy, że dotychczas nie wywiązywaliśmy się z płacenia rat w terminie, o kredycie możemy właściwie zapomnieć. Warto zbudować dobrą historię kredytową, ponieważ brak śladu w BIK również nie jest dla banku pozytywnym sygnałem. Jeśli więc wcześniej nie spłacaliśmy żadnej pożyczki czy kredytu, można kupić jakiś sprzęt na raty. Pozwoli to wykazać, że jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami i wywiązujemy się ze zobowiązań.

Na kwotę przyznanego kredytu wpływ mają nie tylko dochody, ale również wydatki, które regularnie co miesiąc ponosimy. Liczy się tu koszt utrzymania mieszkania, kwota wydawana na jedzenie i inne podstawowe potrzeby, abonamenty, które opłacamy, czy raty pożyczek, spłacania karty kredytowej, a nawet debet na koncie. Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny należy więc wszystkie te zobowiązania pozamykać, aby zwiększyć swoją szansę w otrzymaniu pożyczki, a także zwiększyć kwotę, która zostanie przez bank przyznana.