WIBOR – dlaczego tak ważny?

  Dynamika wzrostu rat za kredyt w ostatnich miesiącach nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Prawie każdy kredytobiorca odczuł podwyżki na własnej skórze. Żeby zrozumieć na jakiej podstawie ustalany jest koszt kredytu należy zapoznać się z parametrem o nazwie WIBOR. Od czego zależy i dlaczego jest tak ważny dla polskich kredytobiorców ?

Warsaw Interbank Offered Rate, bo tak brzmi pełna nazwa, to wysokość oprocentowania kredytów, jakimi operują instytucje finansowe na polskim rynku międzybankowym. Administratorem procesu ustalania poziomu WIBORU-u, czyli tak zwanego fixingu jest GPW Benchmark S.A.. Stawka ma zmienną wartość, a wyznacza ją średnia arytmetyczna wartość oprocentowania lokat w największych bankach.

  Stopy procentowe, a WIBOR

Związek WIBOR-u ze stopami procentowymi wynika z tego, że stawki, na podstawie których jest wyliczany, muszą mieścić się w określonym zakresie. Zakres ten jest wyznaczany przez dwie stopy, a mianowicie przez stopę depozytową i stopę lombardową. Kwoty podawane przez banki, które biorą udział w fixingu muszą mieścić się w przedziale między tymi dwoma stopami. Zakres ten z kolei zależy od  Rady Polityki Pieniężnej, która decyduje o wysokości stóp procentowych. Banki komercyjne ustalając WIBOR  starają się przewidzieć decyzje banku centralnego. Można więc przyjąć,  że parametr ten jest prognozą zmian poziomu stóp procentowych. Obecnie ze względu na wciąż rosnącą inflację Rada Polityki Pieniężnej zmieniła politykę monetarną.  Regularnie zaczęto podnosić stopy procentowe. To z kolei miało bezpośredni wpływ na wzrost wartości WIBORU i analogicznie – kosztów kredytów.

WIBOR, a koszt kredytu

Składową raty kredytu jest  kwota kapitałowa, którą spłacane jest zadłużenie, a także oprocentowanie, które pokrywa odsetki. Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem dzielimy na WIBOR i marżę. Na WIBOR nie mamy wpływu, gdyż jest on elementem polityki państwa, natomiast marżę można negocjować, gdyż podlega ona polityce cenowej danego banku. Co do WIBORU możemy dowiedzieć się, jaki wariant został zastosowany. W przypadku kredytów hipotecznych banki stosują WIBOR 3Mlub WIBOR 6M, co oznacza, że aktualizacja odbywa się raz na 3 lub 6 miesięcy. Wybór kredytu ze stałym oprocentowaniem zabezpiecza raty przed wpływem WIBORU. W Polsce jednak z tej możliwości można skorzystać jedynie przez pewien okres zawarty w umowie.

Czy zastąpienie WIBORU będzie możliwe?

Nasz Rząd zadeklarował prace nad zmianą dotychczasowego wskaźnika. Premier Morawiecki zapowiedział, że w ramach ,,Tarczy skierowanej dla kredytobiorców,, 1 stycznia 2023 roku zostanie przedstawione stabilne rozwiązanie. Tego dowiemy się jednak dopiero za jakiś czas.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *