Mieszkanie na start – czy program ułatwi zakup nieruchomości?

Mieszkanie na start – to program rządowy, który ma być następcą popularnego w drugiej połowie 2023r. Bezpiecznego Kredyty 2%. Zasady są zbliżone, jednak wprowadzone pewne zmiany.

Mieszkanie na start zamiast Bezpiecznego Kredytu 2%

Zakup nieruchomości w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Niestety dla wielu Polaków stanowi to duży kłopot. Z pomocą kolejny raz przychodzi rząd. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie ostatnim programem – Bezpieczny Kredyt 2%, środki na jego finansowanie wyczerpały się wraz z końcem 2023r. Nowy rząd szybko rozpoczął prace nad kolejnym programem. Ma on wystartować już w połowie tego roku. Jego najważniejsze założenia się nie zmieniły. Program ma ułatwiać zakup pierwszej nieruchomości oraz polegał będzie na dopłatach przez okres 10 lat finansowanych ze środków. Zmienią się jednak kryteria przyznawania kredytu.

Jakie będą zasady nowego programu rządowego?

Mieszkanie na start to program kierowany głównie dla rodzin i to dla nich przewidziane są najbardziej preferencyjne warunki.

  • Jako definicję gospodarstwa domowego program uznaje „dwie osoby, niezależnie od płci czy aktu małżeństwa (np. dwie osoby dorosłe lub kobieta z dzieckiem)”.
  • Dla gospodarstw kilkuosobowych nie obowiązuje limit wiekowy. Z kolei single mogą ubiegać się o kredyt na preferencyjnych warunkach tylko przed ukończeniem 35 r.ż.
  • Nie ustalono maksymalnej wartości kredytu, ale dopłaty będą obowiązywały wyłącznie do ustalonej kwoty kredytu. Ewentualna pozostała kwota będzie zaciągnięta na standardowych warunkach kredytowych.
  • Oprocentowanie kredytu będzie różnić się w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Podstawowe różnice między programami

Bezpieczny kredyt 2%Mieszkanie na start
– dla każdej osoby poniżej 45 r.ż.– dla singli do 35 r.ż. / gospodarstwa wieloosobowe – bez limitu wiekowego
– brak kryterium dochodowegomaksymalne miesięczne dochody brutto
– singiel – do 10.000 zł
– para – 18.000 zł
– para + dziecko – 23.000 zł
– para + 2 dzieci – 28.000 zł
– para + 3 lub więcej dzieci – 33.000 zł
– oprocentowanie 2% + marża bankuoprocentowanie
– singiel lub para – 1,5%
– para + dziecko – 1%
– para+ 2 dzieci – 0,5%
– para + 3 lub więcej dzieci – 0%
kwota kredytu objęta dopłatą
– single – 500.000 zł
– 600.000 zł dla małżeństw i par z dziećmi
kwota kredytu objęta dopłatą
– singiel – 200.000 zł
– para – 400.000 zł
– para + dziecko – 450.000 zł
– para + 2 dzieci – 500.000 zł
– para + 3 dzieci – 600.00 zł
a każde kolejne dziecko + 100.000 zł
maksymalna wysokość zaciąganego kredytu
– single – 500.000 zł
– małżeństwa i pary z dziećmi – 600.000 zł
brak ustalonej kwoty
maksymalna wartość nieruchomości
– single – 700.000 zł
– małżeństwa i pary z dziećmi – 800.000 zł
brak ustalonej kwoty

Bez wątpienia Mieszkanie na start w wielu przypadkach ułatwi zakup mieszkania czy budowę wymarzonego domu. Musimy jednak liczyć się z tym, że – podobnie jak poprzedni program – może on spowodować wzrost cen i zachwiać rynkiem nieruchomości.

Klucz za dług – ważna zmiana w kredytach mieszkaniowych

Szykuje się zmiana w kredytach mieszkaniowych. Rząd chce wprowadzić do nich możliwość pozbycia się kredytu, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na bank. Opcja ta nie będzie jednak dostępna dla wszystkich.

Czy takie rozwiązanie będzie korzystne?

Jest to rozwiązanie znane w innych systemach finansowych i stosowane między innymi w Stanach Zjednoczonych. Komisja Nadzoru Finansowego chce, aby również polskie banki rozszerzyły swoją ofertę o taką możliwość. Rozwiązanie to powoduje zwolnienie ze zobowiązań wobec banku, w zamian za przekazanie mu własności nieruchomości, na której zakup bank udzielił kredytu. Ma ono zarówno wady i zalety. Do zalet należy całkowite zamknięcie kredytu i uregulowanie zadłużenia wobec banku. Wadą natomiast jest to, że w niektórych przypadkach, szczególnie jeśli kredytobiorca wpłacił duży wkład własny i spłacił już znaczną część kredytu, wyjście to może być dla niego zwyczajnie nieopłacalne.

Dla kogo będzie możliwe?

Zmiana w kredytach mieszkaniowych tzw. „klucz za dług” miałaby wejść w życie za sprawą nowelizacji Rekomendacji S. Opcja ta dotyczy kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej. Z możliwości tej skorzystać będą mogli tylko ci kredytobiorcy, którzy przy zaciąganiu kredytu dysponowali wkładem własnym w wysokości co najmniej 30 % wartości nieruchomości, na której ustanowiono zabezpieczenie, i na zakup której bank udzielił kredyt. Obecnie wysokość minimalnego wymaganego wkładu własnego przy standardowych kredytach hipotecznych wynosi 20 %. Dodatkowe kryteria, jakie będzie musiał spełnić klient chcący skorzystać z opcji „klucz za dług” to:

– osiąganie dochodów wyższych od przeciętnego poziomu wynagrodzeń w gospodarce albo w regionie zamieszkania,

– uzyskanie wartości wskaźnika Dtl maksymalnie na poziomie 35 %.

Wskaźnik ten obrazuje, jaka część dochodów przeznaczana jest miesięcznie na spłatę wszystkich zobowiązań kredytowych.

Wiadomo również, że koszty takiego kredytu byłyby wyższe, na razie jednak nie podano szczegółów w tym zakresie.

Normalnie w przypadku problemów ze spłatą kredytu właściciel mieszkania może je sprzedać i spłacić zadłużenie wobec banku. Jeśli jednak nie uda mu się sprzedać mieszkania w cenie wyższej lub równej cenie zakupu, wówczas środki ze sprzedaży mogą być niewystarczające na spłatę należności wobec banku. W innym przypadku mieszkanie zajmie i sprzeda komornik, a to dla dłużnika jest najmniej opłacalnym wyjściem. W przypadku „klucza za dług”, bank od razu przejmie własność nieruchomości, nie ma więc potrzeby przeprowadzania sprzedaży, a dług zostanie w całości spłacony. W tym wypadku jednak dłużnik straci pieniądze, które przeznaczył na wkład własny, lub wykończenie. Biorąc pod uwagę to, a także wyższe wymagania dla kredytobiorców oraz większy koszt kredytu może się okazać, że opcja „klucz za dług” będzie najbardziej korzystna dla banków.