Opis i zdjęcia

Cena: 999000.00 zł

71.00 zł/m²

Szukasz działki budowlanej na której możesz postawić osiedle domów jednorodzinnych. Zapoznaj się z ofertą poniższej nieruchomości.
Właśnie tu w Boronowie jesteś w stanie zbudować 16 domów jednorodzinnych - to doskonała inwestycja.

Atuty nieruchomości:
- dobra lokalizacja
- duże możliwości inwestycyjne
- działka z dostępem do drogi gminnej nr. 704001S-1

Szczegóły nieruchomości:
- powierzchnia działki 1,4 ha
- media: prąd,
- woda i kanalizacja w drodze 
- długość działki 265,47m
- szerokość działki 50 m

W ofercie na sprzedaż działka o powierzchni 1,4 ha, położona przy ulicy Grabińskiej w  Boronowie, w powiecie lublinieckim, w województwie śląskim. Z uwagi na swoją powierzchnię teren doskonale nadaję się pod inwestycję. Działka znajduje się  w miejscowości otoczonej leśnymi terenami, co zapewni przyszłym mieszkańcom nie tylko spokój, ale również miejsce do spacerów i odpoczynku.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest następującymi symbolami: 45 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Szczegółowe założenia miejscowego planu zagospodarowania:
Dla symbolu 45 MN ustala się:
Ustalenia planu dla terenów o symbolu 45MN, od 1MN do 93MN:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) Dopuszczone przeznaczenia w budynku mieszkalny jednorodzinnym: usługi o powierzchni wynikającej z obowiązujących przepisów prawa budowlanego;
3) Nakazy:
a) wysokość zabudowy nie stanowiącej budynków gospodarczych lub garaży do 3 kondygnacji i do 10 metrów, przy czym trzecia kondygnacja tylko jako poddasze użytkowe,
b) wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych i garaży do 2 kondygnacji i do 5 metrów,
c) procent powierzchni biologicznie czynnej od 50%,
d) procent zabudowy do 30%,
e) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
f) maksymalna intensywność zabudowy: 0,5,
g) geometria dachów:
- w budynkach mieszkalnych: dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 25º do 45º, z dopuszczeniem dachów płaskich,
- w pozostałych obiektach, w tym w garażach: łukowe, płaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe, nie przekraczające 25º,
h) obowiązujące wskaźniki miejsc parkingowych:
- dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu dla 1 lokalu mieszkalnego,
- dla przeznaczenia dopuszczonego lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu dla każdych rozpoczętych 30 m² powierzchni użytkowych podstawowych,
i) minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnej powierzchni:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: co najmniej 18 m i co najmniej 800 m2
- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej odpowiednio: co najmniej 10m i co najmniej 600 m²;
4) Zakazy:
a) realizacji dopuszczonego przeznaczenia w odrębnym budynku,
b) realizacji na działce boksów garażowych lub stanowisk postojowych o powierzchni zabudowy większej niż powierzchnia zabudowy budynkiem lub budynkami mieszkalnymi;
5) Dopuszczenie:
a) utrzymania istniejących wolnostojących obiektów usługowych z możliwością przebudowy i rozbudowy,
b) realizacji mieszkalnictwa zbiorowego - domów dla seniorów w terenie oznaczonym symbolem 31MN.
c) upraw szklarniowych w terenie o symbolu 24MN
 
Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Agent prowadzący:
Ewelina Pindur