Ulga mieszkaniowa w 2024 roku

Przepisy rządowe odnoszą się do wielu kwestii, w tym również do wszelkiego rodzaju rozliczeń. Jednym z takich aspektów jest ulga mieszkaniowa. Kto będzie mógł z niej skorzystać w roku 2024r i jakie warunki muszą zostać spełnione?

Ulga mieszkaniowa – na czym polega?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz wymienionych wyżej praw, ale tylko w sytuacji, gdy uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na tzw. własne cele mieszkaniowe. Co ważne wydatki te muszą zostać poniesione i rozliczone w ściśle określonym terminie, a dokładniej w ciągu 3 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałeś odpłatnego zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu itp.

Własne cele mieszkaniowe to nic innego jak przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży np. nieruchomości na zapewnienie sobie warunków mieszkaniowych.

Co będzie kwalifikować do ulgi?

Do odliczenia będą kwalifikować się następujące działania:

▪️ budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub lokalu mieszkalnego;

▪️ rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptacja na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, lokalu niemieszkalnego lub pomieszczenia niemieszkalnego;

▪️ spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia, w tym kredytu refinansowego i konsolidacyjnego zaciągniętego w celu sfinansowania własnych potrzeb mieszkaniowych​​;

▪️ wydatki związane z wykończeniem wnętrz, tj. wykonaniem tynków, podłóg, okładzin ściennych, powłok malarskich, umocowanych na stałe elementów np. szaf wnękowych, wymianę lub instalację składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. instalacji wodnej, kanalizacyjnej).

 ▪️ zakup sprzętu AGD (kuchenki, płyty indukcyjne, piekarniki, zmywarki, pralki,     oświetlenie sufitowe i ścienne wewnętrzne, taśmy LED, okapy kuchenne) oraz mebli trwale związanych z budynkiem np. szafy wnękowe, zabudowa kuchenna na wymiar.

Komu przysługuje ?

Ulga jest dostępna dla osób będących podatnikami w Polsce, oraz dla tych którzy nabyli prawa do całości lub części nieruchomości i planują jej sprzedaż w ciągu najbliższych pięciu lat. W tym celu należy złożyć deklarację PIT-39 do końca kwietnia.

Jak obliczyć kwotę do ulgi mieszkaniowej?

Wysokość ulgi możemy obliczyć zgodnie z poniższym modelem w następujący sposób :

  • zsumować wydatki sfinansowane z środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości
  • pomnożyć dochód przez obliczoną wcześniej sumę wydatków na cele mieszkaniowe
  • podzielić kwotę otrzymaną w wyniku mnożenia przez przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. W ten sposób otrzymamy dochód zwolniony z podatku.

Odliczenie nie dotyczy więc bezpośrednio obliczonej kwoty podatku, a podstawy opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *