Najem firmie przez osobą prywatną – o czym warto wiedzieć?

Do najbardziej popularnych form najmu należy wynajem lokali mieszkaniowych, a także biurowych. Umowy nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe najczęściej zawierane są pomiędzy osobami prywatnymi, natomiast wynajem lokali biurowych odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami. Co jednak w przypadku, kiedy osobą wynajmującą jest osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej, a najemcą firma? Musimy mieć na uwadze fakt, iż w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

Najem okazjonalny

Istnieje kilka form umów. Do jednej z nich należy najem okazjonalny. W tym przypadku nie będzie miał on jednak zastosowania. Ze względu na zapisy Kodeksu cywilnego, które zakładają, że najemcą mogą być jedynie osoby fizyczne lub jednoosobowi przedsiębiorcy. To uniemożliwia zawarcie tego rodzaju umowy.

Najem instytucjonalny

Kolejnym rodzajem umowy jest najem instytucjonalny. Jest to forma zbliżona do najmu okazjonalnego pod kątem regulacji przepisów. Różnica polega na tym, że w przypadku najmu instytucjonalnego wynajmującym może być osoba fizyczna, prawna, a także jednostka nie posiadająca osobowości prawnej w myśl kodeksu cywilnego art. 33. Ponadto w najmie instytucjonalnym nie ma konieczności wskazywania adresu innego lokalu. W opisywanym przez nas przypadku ta forma również nie będzie mogła być wzięta pod uwagę, ponieważ osobą wynajmującą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeżeli najemcą jest firma, nie mamy do czynienia z tak rygorystycznymi przepisami. Eksmisja najemcy jest znacznie łatwiejsza. Dlatego najbardziej adekwatnym wyjściem z sytuacji może okazać się zwykła umowa najmu.  Należy jednak pamiętać o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, które w pełni ochronią wynajmującego.

O czym należy pamiętać?

Zanim przystąpimy do formalności związanych z wynajem należy pamiętać, aby ustalić kilka kwestii. Przykładowo, lokal znajdujący się w kamienicy, który ma zostać siedzibą firmy, musi mieć przeznaczenie biurowe. Natomiast jeśli wynajmowane powierzchnie będą służyć powstaniu gabinetów lekarskich, lokal będzie musiał spełniać warunki do prowadzenia tak zwanej specyficznej działalności. Przystosowanie takich pomieszczeń zostanie zweryfikowane podczas kontroli odpowiednich służb.