+48‭796455400‬

Polityka prywatności

Mając na uwadze czas naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów pragniemy działać na ich korzyść, szanując obowiązujące przepisy prawa, w tym te dotyczące ochrony danych osobowych.

Jeżeli nie zawarli Państwo z naszą firmą umowy pośrednictwa, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Biuro Nieruchomości MIASTORAMA Ewelina Pindur ul. Józefa Korola 6, 42-605 Tarnowskie Góry NIP 583 273 57 89.
 2. Z administratorem mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: rodo@miastorama.pl
, poprzez kontakt telefoniczny: 796 455 400; mogą Państwo również przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1.
 3. Gdy będą się Państwo kontaktować z nami pierwszy raz bardzo prosimy o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu email; Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraża chęć zawarcia z naszym biurem umowy. Bez tego zawarcie umowy nie będzie możliwe. Po podpisaniu umowy podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych ulegnie zmianie. Z uwagi na regionalizację działań Biura Nieruchomości MIASTORAMA Ewelina Pindur Państwa dane mogą zostać przekazane do oddziału biura w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11 lub oddziału w Tarnowskich Górach przy ulicy Krakowskiej 8/2. Państwa dane przekazane zostaną również naszym pracownikom i agentom. Każdy z naszych pracowników zobowiązany jest do ochrony Państwa danych osobowych i nie przekazywania ich dalej, bez Państwa zgody lub w przypadku, gdy nie będzie to wynikało z przepisów prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana do czasu współpracy lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę której dane dotyczą.
 5. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, automatyczne przetwarzane, ani przekazywane poza granice RP.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 7. Podanie przez Państwa dane we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

Administrator ma obowiązek bezzwłocznie udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą – najpóźniej w terminie miesiąca, a w przypadku gdy nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. Termin może być przedłużony o kolejne dwa miesiące, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli upewnić się, że dane dotyczą Państwa, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować i zweryfikować.

Gdy są Państwo już naszym Klientem i wyrazili zgodę w umowie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Biuro Nieruchomości Miastorama Ewelina Pindur ul. Józefa Korola 6, 42-605 Tarnowskie Góry NIP 583 273 57 89.
 2. Z administratorem mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: rodo@miastorama.pl
, poprzez kontakt telefoniczny: 796 455 400; mogą Państwo również przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1.
 3. Podane przez Państwa w umowie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy. Z uwagi na regionalizację działań Biura Nieruchomości MIASTORAMA Ewelina Pindur Państwa dane mogą zostać przekazane do oddziału w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11 lub oddziału w Tarnowskich Górach przy ulicy Krakowskiej 8/2). Państwa dane przekażemy również naszym pracownikom i agentom. Każdy z naszych pracowników zobowiązany jest do ochrony Państwa danych osobowych i nie przekazywania ich dalej, bez Państwa zgody lub w przypadku, gdy nie będzie to wynikało z przepisów prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu współpracy, po tym okresie dane zostaną przekazane do archiwum zakładowego. W terminie określonym przepisami prawa, dokumenty które są określone przepisami prawa będą zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, automatyczne przetwarzane, ani przekazywane poza granice RP.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

 7. Podanie przez Państwa dane we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

Administrator ma obowiązek bezzwłocznie udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. Termin może być przedłużony o kolejne dwa miesiące, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli upewnić się, że dane dotyczą Państwa, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować i zweryfikować.

Dla Kandydatów do pracy w Biuro Nieruchomości MIASTORAMA

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Biuro Nieruchomości MIASTORAMA Ewelina Pindur z siedzibą w 42-605 Tarnowskich Górach przy ulicy Krakowskiej 8/2.
 2. Z administratorem mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: rodo@miastorama.pl
, poprzez kontakt telefoniczny: 796 455 400; mogą Państwo również przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1.
 3. Podane przez Państwa w umowie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; z uwagi na regionalizację działań Biura Nieruchomości MIASTORAMA Państwa dane przekażemy również naszym pracownikom i agentom. Każdy z naszych pracowników zobowiązany jest do ochrony Państwa danych osobowych i nie przekazywania ich dalej, bez Państwa zgody lub w przypadku, gdy nie będzie to wynikało z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres trwania danej rekrutacji a jeśli wyrażona została zgoda na przetwarzanie Państwa danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu wycofania Państwa zgody.
 5. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, automatyczne przetwarzane, ani przekazywane poza granice RP.

 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 7. Podanie przez Państwa dane we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

Administrator ma obowiązek bezzwłocznie udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. Termin może być przedłużony o kolejne dwa miesiące, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pliki cookies

Strona korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Strony i korzystającego w jej ramach z oferowanych usług.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub ankiet
 • dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Do góry