Opis i zdjęcia

Cena: 849000.00 zł

4589.19 zł/m²

Atuty nieruchomości:
- duże możliwości inwestycyjne pod wynajem mieszkań lub działalności ( np. mechanika samochodowa)
- 3 mieszkania, każde posiada osobne wejście z zewnątrz
- duży taras
- regularny kształt działki ( możliwość podziału i sprzedaży )
- atrakcyjna lokalizacja 

Szczegóły nieruchomości:
- powierzchnia całkowita 185 mkw
- powierzchnia mieszkań 35mkw / 70mkw/ 80 mkw
- powierzchnia działki 1404 mkw
- ogrzewanie na kocioł węglowy 
- wymienione okna i dach
- instalacje: wodna, kanalizacyjna, c.o.

    W ofercie na sprzedaż dom o powierzchni 185 mkw usytuowany   przy ulicy Rolników 72 w Bojkowie, 10 minut jazdy samochodem od Gliwic. Nieruchomość składa się z trzech niezależnych mieszkań. Jedno z nich znajduje się na piętrze, pozostałe dwa na parterze. Każde z nich posiada wydzielony i ogrodzony ogródek.
Siedem lat temu dom przeszedł generalny remont. Został wymieniony dach, a także okna. Budynek przeszedł termomodernizację. Dom posiada instalacje wodną, kanalizacyjną i c.o. W obecnym stanie ogrzewanie jest zasilane kotłem węglowym.  Instalacja i komin są nowe, dlatego istnieje możliwość przekształcenia pieca na gazowy lub na pellet.

Bojków to jedna z dzielnic Gliwic. W niedalekiej odległości znajduje się firma Amazon, oraz kilka mniejszych firm, które zwiększają możliwości inwestycyjne pod wynajem sprzedawanej nieruchomości.  Wydzielone mieszkania pozwolą nowemu nabywcy uzyskiwać stały dochód z wynajmu, który może wspomóc na przykład ratę kredytu. 
Na przykładzie:
- przy wynajmie dwóch mieszkań na parterze w kwocie 4000.00  zł  miesięcznie ROI wyniesie 5,6 % ,
-  przy wynajmie 3 mieszkań w kwocie 6500.00zł miesięcznie  ROI wyniesie 9,1 %
 Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest oznaczona symbolem MN3, co oznacza że w pełni przeznaczona jest jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową. 
Założenia MPZP:

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej - MN3: przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z różnymi formami działalności gospodarczej, których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
1) Nakazy:
a) za działkę budowlaną przyjmuje się działkę zgodną z przepisami odrębnymi, spełniającą jednocześnie wymogi minimalnych szerokości i powierzchni:
a1) dla zabudowy bliźniaczej oraz wolnostojącej, z dopuszczoną zabudową w granicy od strony sąsiada i strony drogi, odpowiednio: od 10,0m i od 600,0m2,
a2) dla zabudowy wolnostojącej, z do-puszczoną zabudową w granicy od strony drogi, odpowiednio: od 16,0m i od 800,0m2,
b) obowiązujące parametry: b1) procent terenów zabudowanych, Pz = do 50%,
b2) procent terenów biologicznie czynnych, Pb = od 30% wzwyż,b3) wskaźnik intensywności zabudowy, Iz = do 1,0,
c) dachy dla budynku:
c1) mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego - dwu lub wielospadowe o nachyleniu 20-45 stopni (dotyczy głównych połaci dachu),
c2) przeznaczonego dla działalności gospodarczej i budynku pomocniczego - dwu lub wielospadowe o nachyleniu do 35 stopni (dotyczy głównych połaci dachu),
d) lokalizacja w granicach działki budowla-nej co najmniej jednego miejsca parkingowego (lub garażu) dla funkcji mieszkalnych i 1 miejsca dla każdego nowego lokalu użytkowego funkcji dopuszczonych,
e) ochrona istniejącego drzewostanu, dotyczy szczególnie terenów o symbolach D1.4.3/MN3, D1.5.2/MN3.
2) Zakazy:
a) budowy na działce budowlanej garaży powyżej dwóch stanowisk (dotyczy wolnostojących oraz zintegrowanych z budynkiem),
b) lokalizacji garaży bezpośrednio w granicy z drogami publicznymi (nie dotyczy dróg KD d),
c) zabudowy lub realizacji innych elementów zainwestowania (infrastruktura techniczna i drogowa), w promieniu 3,0m od obwodu pnia drzewa.
3) Dopuszczenia:
a) granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach MN3, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej (nie związanej z rolnictwem) zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem jak i wolnostojącym budynku, pod warunkiem iż:
a1) wielkość i gabaryty działki budowlanej będą gwarantować właściwą obsługę funkcji uzupełniających, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów itp.,
a2) prowadzona działalność gospodarcza nie będzie przedsięwzięciem, dla którego (na podstawie przepisów odrębnych) jest wymagane lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
a3) prowadzona działalność gospodarcza nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środo-wisku (wg. przepisów odrębnych), odpowiadającego terenom zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) we wskazanych terenach (rozdział 8, odpowiednie tabele, rubryka 3) możliwość przeznaczenia działek budowlanych wyłącznie na przeznaczenia typu MN2, MW, MB, UA, UU, UK, UE1, US1, US2, UZ2, UP2, ZP1 a także P3 w zakresie wyłącznie rzemiosła produkcyjnego, na analogicznych warunkach jak w pkt. 3 ppkt. a),
c) możliwość realizacji zabudowy w drugiej linii (we wnętrzu terenu), d) w granicach działki budowlanej dopuszcza się lokalizację drugiego budynku mieszkalnego typu MN3, pod warunkiem, iż lokalizacja zabudowy nie będzie kolidować z istniejącym zagospodarowaniem i zabudową na działce oraz na działkach sąsiednich, powierzchnia działki budowlanej będzie co najmniej dwukrotnie większa od podanych powierzchni oraz spełnione będą pozostałe ustalenia obowiązujące dla przeznaczenia MN3,
e) lokalizacja dodatkowego pomocniczego budynku lub pomieszczeń (innych, niż związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczonym) np.: wolnostojącego lub przybudowanego garażu z ww. pomieszczeniami, o powierzchni całkowitej do 40m2, wysokości ścian do 4,0m i (lub) wysokości kalenicy do 5,0m,
f) możliwość realizacji różnych form nowej zabudowy jednorodzinnej na działkach mniejszych niż wymienione w pkt 1 ppkt a), pod warunkiem, iż rozwiązanie to nie będzie kolidowało z zagospodarowaniem i zabudową na działkach sąsiednich oraz z przepisami odrębnymi,
g) zieleń rekreacyjna i towarzysząca obiektom budowlanym (w tym np.: ogrody i sady),
h) tereny wód o symbolu WS, dla których obowiązują ustalenia § 18,
i) powierzchnie jezdne i piesze w granicach działek o podstawowym przeznaczeniu,
j) infrastruktura techniczna związana z ob-sługą zagospodarowania terenu (jednostki urbanistycznej) wraz z zagwarantowaniem dojazdu.

Usytuowanie domu na działce pozwala na swobodne wybudowanie nowych obiektów. 

Dom znajduje się w doskonałej lokalizacji, w pobliżu:
- delikatesy Lewiatan - 2 min.
- przystanek autobusowy - 4 min.
- szkoła - 12 min.
- przedszkole - 13 min.
- apteka - 12 min.

Zapraszamy na prezentację 


Agent prowadzący:
Michał Gorczyca