Opis i zdjęcia

Cena: 199000.00 zł

144.20 zł/m²

Atuty nieruchomości:
- malownicza okolica
- przestronna działka
- duże możliwości inwestycyjne

 Szczegóły nieruchomości:
- dom do generalnego remontu
- powierzchnia domu 120 m2
- powierzchnia działki 1380 m2

W ofercie na sprzedaż dom usytuowany na działce o powierzchni 1380 m2. Nieruchomość znajduje się w miejscowości Sól, w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza. Dom posiada uzbrojenie (prąd i woda). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem MN1 ( teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z towarzyszącymi obiektami nieuciążliwych usług komercyjnych), natomiast jego warunki kształtują się  w następujący sposób :
a)Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi obiektami nieuciążliwych usług komercyjnych.
b)Przeznaczenie uzupełniające -
– zabudowa zagrodowa,
– zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp.,
– trasy i urządzenia komunikacyjne,
– sieci i nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
c)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
– w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak
budowa, przebudowa i remont,
– w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zarówno przeznaczenie części budynku na cele usług komercyjnych, jak również realizację budynków usługowych na wydzielonych działkach z przeznaczeniem całej działki wraz z budynkiem na cele usługowe,
– zakaz lokalizacji zabudowy letniskowej,
– w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się lokalizację parkingów, placów
manewrowych oraz dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, tras turystyki rowerowej o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z przepisami odrębnymi i ustaleniami dla terenów układu komunikacyjnego zawartymi w § 6,
– obiekty i urządzenia zgodne z przeznaczeniem uzupełniającym mogą być lokalizowane pod
warunkiem dostosowania do wymagań przeznaczenia podstawowego,
– dla terenów, które w rysunku planu objęto strefami związanymi z :
  •  ochroną konserwatorską,
  •  ochroną środowiska naturalnego,
  •  uwarunkowaniami Żywieckiego Parku Krajobrazowego,
  •  strefami bezpieczeństwa infrastruktury technicznej,
  •  ochroną sanitarną
ustala się nakaz przestrzegania odpowiednich ustaleń ogólnych i strefowych zdefiniowanych w rozdziale 4 §10 - §17 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

Miłośnicy górskich wędrówek pomiędzy pasmami Rachowca, Oźnej, Kłokocza i Łysicy z pewnością znajdą coś dla siebie. Atrakcją turystyczną miejscowości jest także sławna tężnia solankowa posiadająca właściwości lecznicze.  Sołectwo Sól graniczy ze Słowacją, ze Zwardoniem, Kiczorą, Rycerką Dolną i z Rycerką Górną.
Malownicza okolica sprawia, że działka ma również bardzo duży potencjał inwestycyjny. Świetnym pomysłem może okazać się agroturystyka lub miejsca noclegowe dla turystów. 

Zapraszamy na prezentację

 

Agent prowadzący:
Ewelina Pindur