Baza wiedzy o nieruchomościach – MIASTORAMA Biuro Nieruchomości

Umowa przedwstępna – zaliczka czy zadatek ?

27 września 2022 Porady

Przy zakupie nieruchomości nierzadko podpisywana jest umowa przedwstępna. Poza ustaleniem warunków i odpowiednich zapisów strony wiążą się zaliczką lub zadatkiem. Bardzo ważne jest, jaki charakter będzie miała przekazana kwota. Ma to ogromne znaczenie w sytuacjach, kiedy z różnych przyczyn nie dochodzi do finalizacji transakcji.

Zadatek i zaliczka – co je różni?

Zaliczka lub zadatek to formy, które umożliwiają rezerwacje oferty. Różnice pojawiają się przede wszystkim w momencie, kiedy jedna ze stron odstępuje od umowy i transakcja nie dochodzi do skutku. Zadatek jest formą w pełni uregulowaną i opisaną w przepisach kodeksu prawa cywilnego, określoną w art. 394.  Konsekwencje finansowe zależą od tego, która ze stron nie wywiąże się z umowy. Jeżeli będzie to kupujący, przepadnie mu cała wpłacona kwota zadatku. Jeśli natomiast stroną, która odstąpiła od umowy będzie sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu kupującemu dwukrotnej wysokości wpłaconego zadatku. Jeśli natomiast nastąpi finalizacja sprzedaży, kwota zostanie zaliczona na poczet ceny. W przypadku zaliczki sytuacja wygląda nieco inaczej. Zaliczkę można porównać do niezobowiązującej formy rezerwacji towaru albo terminu wykonania usługi. Odstąpienie od umowy skutkuje zwróceniem Klientowi zaliczki w całości. Istotne jest również to, że klient nie może wystąpić o zwrot w kwocie dwukrotnie większej, jak ma to miejsce w przypadku zadatku.

Co lepsze?

W naszej ocenie to właśnie zadatek daje większą gwarancję realizacji warunków umowy, gdyż jest formą zdecydowanie bardziej dyscyplinującą. Znacznie trudniej wycofać się z bezzwrotnego zobowiązania finansowego i stracić określoną sumę pieniędzy. W przypadku zaliczki żadna ze stron nie ponosi bezzwrotnych konsekwencji finansowych, a co za tym idzie nie ma poczucia straty czegokolwiek.  Dlatego w przypadku zakupu nieruchomości znacznie częściej wybiera się zadatek. Można wpłacić go przelewem bankowym lub gotówką przy zawieraniu umowy przedwstępnej w kancelarii notarialnej.

Podsumowanie

Będąc stroną umowy cywilnoprawnej zawsze warto przyjrzeć się zapisom umowy, a także zwrócić uwagę, czy mamy do czynienia z zadatkiem, czy zaliczką. Każdą konieczność wpłaty może nieść za sobą należy dokładnie przeanalizować. Dlatego warto w takich przypadkach skorzystać z pomocy profesjonalisty w zakresie prawa cywilnego.

 

 

Może Cię również zainteresować

Nie ma komentarzy

    Odpowiedz