OC najemcy

Do niedawna polisa OC kojarzona była z ubezpieczeniem kierowców. Obecnie z popularnej opcji mogą również skorzystać osoby wynajmujące swoje nieruchomości. Czy takie rozwiązanie się sprawdza? O tym poniżej.

OC najemcy – co to?

Ubezpieczenie OC najemcy to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni najemców przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi, które wynikają ze szkód wyrządzonych właścicielowi nieruchomości lub osobom trzecim w wyniku działalności najemców. OC najemcy nieruchomości zapewnia pokrycie szkód, które powstały w mieszkaniu lub w jego otoczeniu w sposób nieumyślny. Polisa obejmie szkody powstałe podczas codziennego użytkowania mieszkania i wykonywania zwykłych czynności.Ochrona dotyczy elementów stałych mieszkania (np. ściany, zabudowa kuchenna), ale także wyposażenia (np. telewizor, pralka, komoda). W drugim przypadku również mienia przechowywanego poza mieszkaniem, ale w częściach, które do niego przynależą, np. piwnica i strych.

Do kogo trafi odszkodowanie ?

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować zarówno OC najemcy, czyli lokatora, jak i właściciela. Ze względu na ich różnorodny zakres, warto, by polisę posiadały dwie strony umowy najmu. To, do kogo trafi wypłata z odzszkodowania, zależy od konkretnej sytuacji. Właściciel otrzyma środki kiedy w wynajmowanym mieszkaniu zostanie wyrządzona szkoda, którą spowoduje inny współlokator, a nawet przebywające w lokalu zwierzę. Pieniądze z polisy zostaną wypłacone wynajmującemu na pokrycie kosztów napraw i remontu. Natomiast ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie najemcy, jeśli w wynajmowanym mieszkaniu dojdzie do awarii lub zniszczeń nie z jego winy. Zdarzają się również sytuacje, w których za szkodę odpowiedzialna jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Przykładem może być na przykład zalanie mieszkania w  wyniku pęknięcia rury usytuowanej w pionie budynku.

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Istnieją również sytuacje, których polisa nie obejmuje. Należą do niech między innymi:

  • rażące niedbalstwo w postaci np. odkręconego kranu i w tym wypadku szkody zalaniowej;
  • celowe działanie ubezpieczonego – towarzystwo nie zapłaci za straty powstałe podczas np. zamierzonej dewastacji wyposażenia;
  • zwykłe drobne zniszczenia, jakie wynikają z naturalnego zużycia się mienia (lokator nie odpowiada za takie szkody);
  • niewłaściwe podłączenie urządzeń lub ich nieprawidłowe użytkowanie;
  • szkody na mieniu lokatora – na taką sytuację należy się zabezpieczyć dodatkowo;
  • szkody górnicze;
  • szkody powstałe przez wyłączone z ochrony zwierzęta domowe: agresywne rasy psów, gatunki egzotyczne, dzikie lub półdzikie;
  • szkody powstałe np. podczas pracy

Jaki koszt?

Cena ubezpieczenia różni się z zależności od wybranego wariantu i potrzeb klienta. Dlatego zanim się zdecydujemy warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Wynajem  nieruchomości wiąże się z wieloma zagrożeniami przed którymi warto się uchronić i uniknąć odpowiedzialności finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *