Baza wiedzy o nieruchomościach – MIASTORAMA Biuro Nieruchomości

Koniec środków z MDM.

15 lutego 2017 Aktualności

Program Mieszkanie Dla Młodych, który docelowo ma się zakończyć w przyszłym roku, cieszy się takim powodzeniem, że już od 1 lutego skończyły się środki przeznaczone na dofinansowanie w tym roku.

Taka popularność wynika zapewne z tego, że póki co rząd nie przewiduje jego kontynuacji. Zamiast tego wdraża program Mieszkanie 500+, dzięki któremu dostęp do mieszkań na preferencyjnych stawkach czynszu mają zyskać osoby, których na zakup nie stać. Jest to jednak program dedykowany rodzinom – im liczniejsza tym większa szansa na otrzymanie takiego lokalu. Nie ma się więc co dziwić, że single czy bezdzietne pary próbują skorzystać ze wsparcia przy zakupie, póki jest to możliwe.

Bank Gospodarstwa Krajowego do 1 lutego wstrzymał przyjmowanie wniosków. Łączna kwota wynikająca z wniosków osiągnęła równowartość 95% kwoty zaplanowanej na wypłaty w 2017 roku. W ustawie budżetowej na cel ten przeznaczono 746 milionów złotych, z czego połowa została rozdysponowana w roku 2016, a od stycznia tego roku uruchomiono kolejną transzę.

Program MDM powołano do życia na mocy ustawy z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i przewidywał coroczne przekazanie środków na bezzwrotną pomoc przy zakupie w okresie od 2014 do 2018 roku. Obsługą finansową zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, który obsługiwał również wcześniejszy rządowy program pomocowy „Rodzina na swoim”.

Jak uzyskać dopłatę mimo wstrzymania środków?

Mimo, że cała pula przewidziana na dofinansowanie w 2017 roku wyczerpała się już w styczniu, nie oznacza to, że furtka do skorzystania z pomocy jest zamknięta. Można to zrobić składając wniosek o kredyt i kupując nieruchomość, ustalając termin ostatniej płatności na 2018 rok. W tej kwestii można liczyć na wyrozumiałość i elastyczność wielu deweloperów, którzy są świadomi, że sprzedaż przez nich mieszkania może być uzależniona od uzyskania dopłaty. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do momentu rozdysponowania połowy puli przeznaczonej na kolejny rok. W 2018 kwota ta wynosi 762 miliony zł, w związku z tym wnioski będą przyjmowane do czasu, gdy suma dopłat przeznaczonych do wypłaty w 2018r. wyniesie 381 milionów zł. Na koniec stycznia suma ta wynosiła 175 mln zł.

W niektórych sytuacjach pomoc będzie można uzyskać nawet po 2018r., czyli po zakończeniu obowiązywania programu MDM. Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć osoby, którym w ciągu pięciu lat od nabycia mieszkania urodzi im się trzecie lub kolejne dziecko, podobnie jak rodzice, które trzecie lub kolejne dziecko przysposobiły. Pomoc polegać będzie na spłacie części kredytu, od czego bank nie będzie mógł pobrać dodatkowej prowizji. Wypłata takiej premii będzie jednorazowa.

Może Cię również zainteresować

Nie ma komentarzy

    Odpowiedz