Fundacja rodzinna – z myślą o rodzinnych firmach

Fundacja rodzinna powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą przekazać majątek swoim następcom, na  przykład swoim dzieciom. W celu ułatwienia tego procesu wprowadzono właśnie istytucję fundacji rodzinnej, która oferuje korzyści podatkowe, oraz ochronę majątku prywatnego. Czy to unikatowe narzędzie zyskuje na znaczeniu? O tym poniżej.

Definicja

,, Fundacja rodzinna to instytucja prawna zarządzająca majątkiej rodzinnym, której celem jest jego ochrona i sukcesja międzypokoleniowa,,

Jak wygląda prcedura ?

Fundację rodzinną może założyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tak zwany fundator.  Jest odpowiedzialny nie tylko za powołanie fundacji, ale także za określenie jej statutu,  celów, planu działania oraz sposobu zarządzania majątkiem. Fundacja rodzinna może zostać ustanowiona za pomocą aktu notarialnego lub testamentu. Pierwszą czynnością, której dokonuje fundator to sporządzenie aktu założycielskiego, w którym należy zawrzeć oświadczenie o wniesieniu majątku o minimalnej wartości 100 000.00zł. Kwota może obejmować różne aktywa, w tym również nieruchomości czy na przykład papiery wartościowe. Kolejnym krokiem fundatora jest sporządzenie spis mienia należącego do fundacji, który określa rodzaj i wartość majątku.  Następnie fundację należy zgłosić do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez sąd okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Wpis do rejestru trwa od  2 do 4 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Podatki

Założenie fundacji rodzinnej i przekazanie na jej rzecz majątku nie powoduje naliczenia żadnego podatku PCC czy CIT. Inaczej wygląda opodatkowanie w kwestii beneficjentów otrzymujących środki z fundacji. Osoby fizyczne będące podatnikami PIT mogą zostać zwolnione z takiego podatku, czyli na przykład fundator oraz jego najbliższa rodzina. Pozostali beneficjenci są zobowiązani do uiszczenia podatku PIT w wysokości 15%. Obowiązek podatkowy CIT w wysokości 15 % jest nałożony na fundację z chwilą, gdy środki są przekazywane  beneficjentom.

Dlaczego warto?

Korzyści płynące z założenia fundacji :

  •  fundator ma możliwość wycofania się z prowadzenia biznesu bez utraty dochodów
  • zabezpieczenie finansowe członków rodziny
  • odseparowanie spraw biznesowych i rodzinnych
  • ochrona majątku i utrzymanie go w jednych rękach
  • zapewnienie pomonożania majątku
  • zaplanowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń

Siedziba fundacji będzie mogła się znajdować wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie mogła być tworzona na czas określony lub na czas nieokreślony. Zadaniem fundacji rodzinnej jest ograniczenie ryzyka i nieudanej sukcesji, dzięki której będzie można zapewniać zadowalającą kontynuację działalności rodzinnych firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *