Baza wiedzy o nieruchomościach – MIASTORAMA Biuro Nieruchomości

Księgi wieczyste – co można z nich wyczytać?

22 września 2022 Rynek nieruchomości

Wiedza na temat funkcjonowania i korzystania z ksiąg wieczystych jest niezwykle pomocna dla osób posiadających nieruchomości, zajmujących się obrotem nieruchomości lub uczestniczących w procesie finansowania ich zakupu.

Dział I – O: „Oznaczenie nieruchomości” znajdziemy tu opis położenia nieruchomości tj. numer działki, nazwę miejscowości i ulicy wraz z numerem domu i/lub lokalu. W tym dziale znajdziemy również informację na temat podstawy nabycia danej nieruchomości.
Dział I – Sp: „Spis praw związanych z własnością” dowiemy się jakie prawa związane są z prawem własności danej nieruchomości. W przypadku lokalu dowiemy się o udziale związanym z własnością lokalu w częściach wspólnych.

Dział II: „Własność” dział mówi nam o tym, do kogo należy nieruchomość. Uwzględniając przy tym informacje tak jak numer pesel, imiona rodziców, natomiast w przypadku osób prawnych nazwa firmy, siedziby oraz REGON.
Dział III: „Prawa, roszczenia i ograniczenia” zawiera informacje o prawach, roszczeniach i ograniczeniach istniejących względem nieruchomości. W tym dziale uwzględnia się wszelkie prawa ciążące na nieruchomości (np. prawo dożywocia, prawa osób trzecich, zapisy, prawa pierwokupu czy dzierżawy).

Dział IV: “Hipoteka” wszelkie zapisy dotyczące hipoteki. Tak więc, czy dana nieruchomość posiada hipotekę do spłaty?  Jeśli tak, to jaki rodzaj hipoteki został ustanowiony, w jakiej wysokości, a także w jakiej walucie.  Znajdziemy również informacje dotyczące nazwy banku, oraz numeru umowy kredytowej. Mogą również pojawić się tutaj wpisy dotyczące roszczeń o przeniesienie na opróżnione miejsce hipoteczne, oraz wpisy hipotek przymusowych.

Ważne !

Podczas zakupu działki, która nie posiada Księgi Wieczystej sprzedawca ma jedynie akt własności ziemi. Może być on niewystarczający do ustalenia stanu prawnego. W takim przypadku  warto zażądać od właściciela założenia księgi wieczystej przed nabyciem nieruchomości.

Jak założyć księgę wieczystą nieruchomości?

W sądzie rejonowym prowadzącym wydział ksiąg wieczystych  należy złożyć wniosek na formularzu KW-ZAL i uiścić opłatę sądową w wysokości 100 złotych. Niezbędne będzie dołączenie do wniosku kilku dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości, oraz wypis z rejestru gruntów i/lub wyrys z mapy ewidencyjnej. W przypadku, gdy mieszkanie stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego, trzeba również wypełnić formularz KW-ZAD.

Księgi wieczyste są szczególnie przydatne dla osób, które zamierzają zakupić nieruchomość. Potencjalni nabywcy znajdą tam niezbędne informacje, które pomogą ustalić  wartość , sprawdzić rzeczywistą ilość osób będących właścicielami, oraz dowiedzieć się, czy osoby trzecie nie mają  prawa do nieruchomości.

 

 

 

 

Może Cię również zainteresować

Nie ma komentarzy

    Odpowiedz