Chcę sprzedać zadłużone mieszkanie – czy to możliwe?

W przypadku zadłużonej nieruchomości sprzedaż jest możliwa. Bardzo często dzięki uzyskanym środkom można spłacić zobowiązanie finansowe i uniknąć dalszych kłopotów. Proces tego typu różni się nieco od sprzedaży nieruchomości wolnych od obciążeń. Jest to jednak realne rozwiązanie.

Dług w spadku

Nie zawsze spadek oznacza korzyści majątkowe dla spadkobierców. Czasami dziedziczymy długi, które stają się dla nas sporym problemem. W myśl obecnej ustawy odpowiedzialność za należności tego typu jest równa wysokości dziedziczonego majątku. Są jednak sytuacje, kiedy spadkobiercy zdają sobie sprawę z tego, że w skład majątku mogą wchodzić długi, dlatego tak ważne jest, aby podjąć właściwe kroki i wybrać odpowiednie rozwiązanie. Jednym z nich jest prawo do odrzucenia spadku. Podczas tak zwanego postępowania spadkowego należy złożyć stosowne oświadczenie nie później niż sześć miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy przed sądem lub w kancelarii notarialnej przed notariuszem.

Licytacja komornicza, czy samodzielna sprzedaż?

Wszczęcie egzekucji komorniczej wiąże się dodatkowymi kosztami, którymi obciążeni są dłużnicy. Należy również pamiętać, że w drodze postępowania egzekucyjnego cena sprzedaży nieruchomości jest znacznie niższa od ceny rynkowej, dlatego samodzielna sprzedaż jest korzystniejszym rozwiązaniem.

Zajęcie nieruchomości, a sprzedaż

Każdy komornik po zajęciu nieruchomości zleca wycenę biegłemu sądowemu. Na podstawie uzyskanego operatu zostaje ustalona cena sprzedaży. Podczas pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi trzy czwarte ceny szacunkowej. Jeśli podczas pierwszej licytacji nie dojdzie do sprzedaży, komornik wyznacza kolejny termin, gdzie cena wywoławcza wynosi dwie trzecie ceny. W jednym i drugim przypadku cena sprzedaży może być znacznie wyższa, jeśli znajdzie się większa ilość chętnych do zakupu.

Zadłużona nieruchomość z hipoteką

Nieruchomości obciążone niespłacaną hipoteką to kolejny rodzaj obciążenia finansowego. Sprzedaż w tym przypadku wygląda nieco inaczej, gdyż najpierw należy uzyskać zgodę banku. Akceptacja skutkuje wystawieniem dokumentu zwanego promesą. Dokument jest ważny 30 dni i zawiera zobowiązanie do spłaty należności. W tym czasie musi również dojść do zawarcia umowy kupna i sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *