Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest jednym ze sposobów zagwarantowania sobie spokojnej starości. Wzbudza ogromne emocje wśród podpisujących ją osób, gdyż przenosi ona własność nieruchomości. Musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Co możemy zyskać w ramach takiego rozwiązania? O tym w artykule poniżej.

Umowa dożywocia – co oznacza?

Umowy dożywocia reguluje Kodeks Cywilny, a dokładnie artykuł 908-916. W Kodeksie możemy przeczytać, że “„jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”. Na gruncie obowiązaujących przepisów prawo dożywocia jest niezbywalne i nie podelga dziedziczeniu. Prawo dożywocia może zostać ustanowione na rzecz więcej niż jednej osoby, czyli na małżeństwa.

Dożywotnie utrzymanie – na czym polega?

W każdej umowie dożywocia należy określić, czym dla każdej ze stron stron jest dożywotnie utrzymanie. Zdecydowana większość osób decydujących się na sporządzenie takiej umowy w sposób szczegółowy określa zakres zobowiązań. Jeśli jednak ustalenia nie są wystarczająco z pomocą przychodzi wspomniany już Kodeks cywilny. Zgodnie z artykułem 908 nabywca zobowiązany jest względem zbywcy do:

  • przyjęcia go jako domownika;
  • dostarczania mu wyżywienia;
  • zapewnienia ubrania.

Obowiązkiem nabywcy jest również zapewnienie opieki w przypadku choroby. W przypadku śmierci zbywcy nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów pogrzebu i jego organizacji zgodnie z miejscowymi zwyczajami. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że umowa dożywocia wiąże się z koniecznością utrzymywania bliskich kontaktów osób zobowiązanych umową. Jeżeli dojdzie do konfliktu pomiędzy stronami i ich stosunki ulegną pogorszeniu prawo dopuszcza rozwiązanie takiej umowy. Istnieje również możliwość wprowadzania zmian do umów dożywocia. Dożywocie wygasa na skutek śmierci dożywotnika (art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *