Budowa domu na działce leśnej

Pewnie wielu z nas chciałoby zamieszkać w otoczeniu lasu i korzystać ze spokoju, jaki gwarantuje nam takie otoczenie. Niestety aby podjąć budowę na działce leśnej musimy liczyć się z wieloma trudnościami, a także dodatkowymi kosztami, które będziemy musieli ponieść, aby nasze marzenie się spełniło.

Po pierwsze musimy dowiedzieć się, czy na wybranej przez nas działce będzie mógł zostać wybudowany dom? Takie informacje powinny znaleźć się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni. Jeżeli okaże się, że istnieje taka możliwość, pozostaje wystąpić  do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wniosek będzie dotyczył wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty.  Kolejnym krokiem jest wystąpienie o pozwolenie na budowę. Problem pojawia się wtedy, kiedy plan zagospodarowania nie istnieje lub budowa nie zostaje przewidziana. W tym przypadku można ubiegać się o wydanie decyzji o zmianie warunków zabudowy. Niestety szansa na pozytywna decyzję w tej kwestii jest niewielka, a jeśli już się uda, trzeba liczyć , że poniesiemy  wysokie koszty sięgające nawet 10 000 zł. Dlatego tak ważne jest, aby przed zakupem działki sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni, który coraz częściej jest już dostępny na stronach internetowych.

Gdy działki nie ma w planie…

W przypadku, gdy działka nie została ujęta w planie zagospodarowania przestrzeni, musimy sprawdzić jej oznaczenie na mapach geodezyjnych. Jeżeli ma dostęp do drogi i sąsiaduje z już zabudowaną działką to oznacza, że spełnia dwa warunki, które decydują na korzyść nabywcy. Sytuacja staje się dużo bardziej skomplikowana, kiedy działka na mapie została oznaczona jako las. Jedynym rozwiązaniem jest stworzenie na własny koszt miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, który zostanie poddany ocenie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji będziemy mogli rozpocząć budowę wymarzonego domu.

 

5 rzeczy, które należy sprawdzić kupując działkę.

Zakup działki, szczególnie pod budowę domu, nie może być przypadkową decyzją, podyktowaną, np. niską ceną. Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić kilka rzeczy, aby nie okazał się on wielkim rozczarowaniem.

Plan zagospodarowania przestrzennego

To pierwsza rzecz, do której powinno się zerknąć rozważając zakup działki. Mimo, że obecnie położony jest w pięknej okolicy, nie oznacza to, że w przyszłości krajobraz nie ulegnie zmianie. Być może planuje się tam budowę drogi szybkiego ruchu, centrum handlowego, albo blokowiska. Wszystkie informacje będą zawarte w planie. Aby go sprawdzić, należy udać się do właściwej miejscowo gminy. W dokumencie takim zawarte będą również wytyczne co do tego, jakie budynki mogą powstać na danym gruncie, jak mają wyglądać, jakiej mogą być wysokości, a nawet jaki kolor elewacji muszą mieć. Jest to szczególnie ważne, jeśli w przyszłości na działce planujemy postawić dom.

Lokalizacja i dojazd

Miejsce usytuowania działki decyduje nie tylko o jej cenie, ale i komforcie życia – długości dojazdów do pracy, ciszy bądź hałasie, dużej odległości od punktów usługowych.  Jest to bardzo ważny czynnik, który należy sprawdzić zanim zfinalizujemy zakup działki. To, co jest atutem dla innych, będzie dyskwalifikowało działkę w oczach pozostałych. Należy więc zastanowić się, co ma dla nas znaczenie – bliskość miasta, czy lasu. Czasem tak skrajne cechy można połączyć. Jeśli nie poruszamy się autem, koniecznie powinniśmy sprawdzić skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta, albo spytać w gminie o plany rozwinięcia sieci komunikacyjnej w przyszłości. Jeśli natomiast auto jest nam niezbędne w ciągu dnia, wtedy trzeba ocenić odległość od głównych dróg, czas dojazdu do pracy, czy szkoły dzieci.

Sąsiedztwo

Zakup działki powinien zostać poprzedzony sprawdzeniem okolicy. Większość z czytających ten wpis wie, jak sąsiad potrafi uprzykrzyć życie, dlatego warto wybrać go sobie samemu. Oczywiście nie mamy tu na myśli pukania do każdych drzwi i rozmów przy kawie, ale ogólne zorientowanie się, co się dzieje w okolicy. To bowiem będzie miało wpływ na komfort mieszkania. Jeśli niedaleko znajduje się pub, stadion lub szkoła trzeba liczyć się z hałasem o różnych porach dnia. Z drugiej strony jeśli mamy dzieci, to bliskość szkoły staje się zaletą. Ocenić trzeba również odległość od punktów usługowych, przychodni, sklepów. Należy również zwrócić uwagę na obecność dużych zakładów przemysłowych, czy wysypisk, bo te mogą zatruć nam życie – hałasem i nieznośnym zapachem.

 To co pod działką

I najważniejsze – sprawdźmy, czy pod ziemią nie kryje się coś, co może nam przeszkodzić w budowie, np. rury z gazem. Szczególną uwagę potencjalnego kupca powinna zwrócić wyjątkowo okazyjna cena, to bowiem z reguły oznacza, że gdzieś kryje się haczyk. Informacje takie również można znaleźć w urzędzie gminy. Dowiemy się tam, czy taki rurociąg już pod ziemią jest, albo czy jego budowa w przyszłości jest planowana.

Stan prawny nieruchomości

Informacje o właścicielach gruntu, ewentualnych roszczeniach osób trzecich, czy obciążeniach, takich jak hipoteka, znajdziemy w księdze wieczystej nieruchomości. Tu ponownie należy uczulić kupujących na wyjątkowo atrakcyjne ceny gruntu, mogą one bowiem oznaczać, że działka jest obciążona hipotecznie, albo ustanowiona jest na niej jakaś służebność, np. prawdo do przejazdu przez działkę. Jeśli zdecydujemy się na zakup, będziemy zmuszeni prawo do przejazdu tolerować, więc w tym przypadku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla nas ważniejsze – niska cena czy wyłączne prawo do korzystania z nieruchomości?