Sprzedaż domu na działce rolnej – czy to możliwe?

Budowa domu to duże wyzwanie, również pod kątem prawnym. Co jednak w przypadku, kiedy dom chcemy wybudować na działce rolnej. Czy jest to możliwe?

Przytoczę to na przykładzie

Na działce o powierzchni ponad dwa tysiące metrów powstał dom w stanie deweloperskim wraz z budynkiem gospodarczym. W miejscowym planie zagospodarowania przeznaczenie działki zostało oznaczone symbolem 04 R- teren rolniczy, łąki pastwiska, grunty orne, sady. Okazuje się, że budowa domu na działce rolnej jest możliwa. Jednak taki teren musi spełniać funkcję siedliska, czyli miejsca dopuszczonego pod zabudowę rolniczą. W jej skład wchodzą budynki mieszkalne, zabudowa gospodarcza, a także zagrody. Tej czynności może dokonać tylko i wyłącznie osoba będąca rolnikiem. W myśl polskiego prawa rolnik to osoba, która przez ostatnie pięć lat pracowała w gospodarstwie, posiada wykształcenie rolnicze, a także jest właścicielem gruntów.  Ponadto działka musi posiadać co najmniej 2000 tysiące metrów kwadratowych, a w miejscowym planie zagospodarowania musi być wzmianka o tym, że na danej działce przewidywana jest możliwość przekształcenia w siedlisko. Gdy wszystkie powyższe kryteria zostaną spełnione należy zgłosić ten fakt do starostwa.

Sprzedaż domu na działce rolnej…

Sprzedaż nieruchomości usytuowanej na działce rolnej wygląda nieco inaczej aniżeli na działce budowlanej. Ze względu na teren rolniczy prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa(KOWR). Dlatego, gdy znajdzie się zdecydowany klient należy podpisać w kancelarii notarialnej warunkową umowę sprzedaży. Następnie notariusz składa odpowiednie pismo do KOWR, w którym pyta o możliwość  odstąpienie od zakupu. Jest to rutynowa procedura. Gdy po upływie trzydziestu dni nie otrzymamy żadnej odmownej decyzji możemy przystąpić do aktu notarialnego przenoszącego własność na nowego nabywcę.