Ład przestrzenny- co to takiego  i dlaczego jest ważny?

Należy go rozumieć, w ujęciu całościowym. Ład przestrzenny, bo o nim mowa tworzy  przestrzenną racjonalność, funkcjonalność, czytelność struktur zharmonizowanych z otoczeniem, a także wysoką użyteczność i efektywność w skali krajowej, regionalnej, lokalnej.  Jest to sposób ukształtowania przestrzeni  w harmonijną całość, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miasta. Przyjrzyjmy się temu.

Ład przestrzenny wpływa na to w jaki sposób  postrzegamy daną okolicę. Zastanówmy się, np. przy sprzedaży domu potencjalny nabywca bardziej doceni fakt, że nieruchomość jest położona w logicznie przemyślanej przestrzeni niż w takiej, w której będzie miał problem z przemieszczaniem się. Warto wiedzieć, że do utrzymania ładu przestrzennego pomaga nam Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który określa zasady, co i w jaki sposób może być wybudowane na danym obszarze. To pomaga

A  kiedy zapanuje chaos …

Bez ładu przestrzennego w mieście panowałby chaos przestrzenny, który działa bardzo niekorzystnie na wszystkich użytkowników miasta. Może powodować trudności w życiu codziennym człowieka np. Przy rozproszeniu ważnych instytucji administracyjnych czas załatwienia sprawy się wydłuża i tworzą się dodatkowe koszty związane z transportem. Przez takie trudności komunikacyjne i prawdopodobny wzrost kosztów miasto może stać się mniej atrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów. Długo trwający chaos przestrzenny może doprowadzić do dewastacji krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.

Podstawę ładu przestrzennego stanowią zasady, które mają na celu optymalizować jakość życia, wydajność ekonomiczną, zmniejszyć istniejące dysfunkcje, ograniczyć konflikty przestrzenne, a także nie dopuścić do degradacji środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 45, 2006r. jednolity tekst, poz. 319 s.2/39, ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno–gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno–estetyczne.

Czy opłaca się inwestować w mieszkania na wynajem?

Posiadając dużą ilość gotówki warto rozważyć budowanie swojego kapitału poprzez inwestowanie. Jedną z bezpieczniejszych form inwestowania jest zakup mieszkania na wynajem, jest to więc rozwiązanie dla osób, które nie mają wizji szybkiego wzbogacenia się, ale zbudowania stabilnej, finansowej przyszłości.

W porównaniu do funduszy inwestycyjnych czy giełdowych akcji, nieruchomości są wyjściem o wiele bezpieczniejszym. Ich ceny od jakiegoś czasu regularnie wzrastają, a przy tym w dłuższej perspektywie ryzyko drastycznego spadku ich wartości jest o wiele niższe niż w przypadku innych form inwestowania. W porównaniu natomiast do lokat bankowych, zysk z tej inwestycji jest sporo wyższy, wynosi około 3-7 % w skali roku, podczas gdy produkty bankowe oferują zaledwie 1,5 – 3% w takim samym okresie.

Właściciel mieszkania na wynajem ma ponadto możliwość skorzystania z amortyzacji, czyli w praktyce zmniejszenia obciążeń podatkowych wraz ze zużywaniem się nieruchomości. Jest to rozwiązanie dla osób, które wynajem traktują jako działalność gospodarczą i wpiszą zakupiony lokal do ewidencji środków trwałych. Dodatkowo polski rynek jest perspektywiczny, ponieważ obecnie zaledwie 4% Polaków wynajmuje mieszkania, podczas gdy na zachodzie ilość ta wynosi 50%. W związku z tym zainteresowanie nieruchomościami na wynajem rośnie, również wśród mikroinwestorów.

Rynek nieruchomości to rynek lokalny, a na jego rentowność wpływ ma wiele czynników, między innymi położenie regionu, rynek pracy, rynek usług, branża turystyczna, zainteresowanie nim dużych, zagranicznych inwestorów. Obecnie najlepszymi miastami do zakupu nieruchomości pod wynajem są Gdańsk, Wrocław i Warszawa, przy czym najniższe ceny zakupu są w Gdańsku. W miastach tych  uzyskuje się jedną z najwyższych stop zwrotu, a zapotrzebowanie na mieszkania jest największe i stale rośnie. Pozwala to na swobodniejsze kształtowanie stawek najmu, czyli wyższe ceny i zysk dla inwestora. W Gdańsku stosunek cen zakupu do stawek najmu jest najkorzystniejszy, co przekłada się na przewidywaną najwyższą rentowność spośród wymienionych lokalizacji.

Zakup mieszkania na wynajem jest więc inwestycją rentowną i bezpieczną, przy założeniu, że celujemy w atrakcyjny, rozwijający się rynek.

Jak każda inwestycja również i ta wymaga wiedzy oraz zaangażowania, by mogła być umiejętnie prowadzona. O tym jak przygotować się do zakupu mieszkania na wynajem będzie można wkrótce przeczytać na blogu.