Ład przestrzenny- co to takiego  i dlaczego jest ważny?

Należy go rozumieć, w ujęciu całościowym. Ład przestrzenny, bo o nim mowa tworzy  przestrzenną racjonalność, funkcjonalność, czytelność struktur zharmonizowanych z otoczeniem, a także wysoką użyteczność i efektywność w skali krajowej, regionalnej, lokalnej.  Jest to sposób ukształtowania przestrzeni  w harmonijną całość, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miasta. Przyjrzyjmy się temu.

Ład przestrzenny wpływa na to w jaki sposób  postrzegamy daną okolicę. Zastanówmy się, np. przy sprzedaży domu potencjalny nabywca bardziej doceni fakt, że nieruchomość jest położona w logicznie przemyślanej przestrzeni niż w takiej, w której będzie miał problem z przemieszczaniem się. Warto wiedzieć, że do utrzymania ładu przestrzennego pomaga nam Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który określa zasady, co i w jaki sposób może być wybudowane na danym obszarze. To pomaga

A  kiedy zapanuje chaos …

Bez ładu przestrzennego w mieście panowałby chaos przestrzenny, który działa bardzo niekorzystnie na wszystkich użytkowników miasta. Może powodować trudności w życiu codziennym człowieka np. Przy rozproszeniu ważnych instytucji administracyjnych czas załatwienia sprawy się wydłuża i tworzą się dodatkowe koszty związane z transportem. Przez takie trudności komunikacyjne i prawdopodobny wzrost kosztów miasto może stać się mniej atrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów. Długo trwający chaos przestrzenny może doprowadzić do dewastacji krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.

Podstawę ładu przestrzennego stanowią zasady, które mają na celu optymalizować jakość życia, wydajność ekonomiczną, zmniejszyć istniejące dysfunkcje, ograniczyć konflikty przestrzenne, a także nie dopuścić do degradacji środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 45, 2006r. jednolity tekst, poz. 319 s.2/39, ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno–gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno–estetyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *