Błędy w księdze wieczystej?

Księga wieczysta powinna zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym nieruchomości. Niestety zdarza się, że występują w niej błędy. Należy wówczas dokonać odpowiednich poprawek. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza podczas sprzedaży. Kupujący mogą wystraszyć się kwestii, które będą dla nich niejasne i odstąpić od transakcji.

Łatwy dostęp

Mając odpowiedni numer księgi wieczystej możemy sprawdzić jej zawartość nie wychodząc z domu. Istnieje elektroniczny system ksiąg wieczystych, który jest zupełnie darmowy. Jeśli okaże się, że w księdze widnieje błąd warto dopilnować, aby skorygować go odpowiednio wcześnie. W przypadku niewielkich pomyłek zawarcie transakcji jest możliwe. Notariusz opisuje zaistniałą sytuację w akcie, a sąd nanosi odpowiednie poprawki. Jeśli jednak występujące błędy są na tyle poważne i uciążliwe dla strony kupującej, notariusz może odmówić i nie dopuścić do aktu.

Rodzaj pomyłek

Do poważnych błędów w księdze wieczystej zaliczamy kilka merytorycznych kwestii.  Jedną z nich jest brak informacji o istniejącym prawie. Dzieje się tak wtedy, gdy na przykład nie została ujawniona informacja o współwłaścicielu. Kolejnym aspektem jest błędnie wpisane prawo, zamiast aktualnego nazwiska właściciela w księdze widnieje nazwisko poprzedniego. Równie poważnym problemem jest wpis obciążenia, którego już nie ma. Może dotyczyć to hipoteki, która została już spłacona. Niektóre z błędów są efektem niedopatrzenia właścicieli i wynikają z niewiedzy. W przypadku wpisów dotyczących hipotek, służebności czy prawa dożywocia właściciel musi złożyć odpowiedni wniosek o wykreślenie, gdyż wpisy tego typu nie ulegają usunięciu z urzędu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie danej przesłanki. Błąd może wystąpić także w momencie przeniesienia danych z dokumentu podstawowego, jaki jest na przykład akt notarialny. W takim przypadku należy zwrócić się do odpowiedzialnej za to osoby bądź instytucji, która złoży wniosek w celu poprawienia.

Błędny metraż lokalu

Korekta metrażu w księdze wieczystej jest łatwa. Zastosowanie znajduje tu art. 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982 nr 19 poz. 147). Sprostowania może dokonać sąd po porównaniu informacji z księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Jeśli jednak urząd nie naniesie odpowiedniej korekty, złożenie wniosku  będzie należało do właściciela nieruchomości.

Dbałość właściciela nieruchomości o zgodność zapisów w księdze wieczystej ze stanem prawnym nieruchomości przyczynia się do uniknięcia wielu problemów w przyszłości, zwłaszcza, gdy chcemy zbyć nieruchomość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *